★ Free online encyclopedia. Did you know? page 171                                               

Sumýši

Sumýši se vyznačují válcovitým protáhlým a měkkým tělem. Kostra, kterou najdeme u mnoha jiných ostnokožcu, je u sumýšu zakrnělá a omezuje se na mikroskopické kotvice ve tkáních. Kolem ústního otvoru se nachází množství chapadel, které se často je ...

                                               

Pásmovka velká

Pásmovka velká je druh pásnice žijící na evropském pobřeží Atlantiku, Severního moře a Baltského moře. Tělo je nečlánkované, zbarvené hnědě až černě se světlejšími podélnými proužky, řasinky na jeho povrchu umožňují iridescenční efekt. Dosahuje d ...

                                               

Jednorodí

Jednorodí, též žábrohlísti, jsou třídou parazitických živočichu patřících do kmene ploštěncu. Je známo asi 5000 druhu. V typickém případě jsou jejich hostiteli ryby, ale mohou žít na širokém spektru obratlovcu i v některých bezobratlých.

                                               

Neodermata

Neodermata je podkmen, do něhož se řadí prakticky všichni ploštěnci vyjma ploštěnek. Mezi Neodermata tedy patří motolice, jednorodí a tasemnice. Název plyne ze skutečnosti, že při změně první larvy na další stádium dochází k výměně povrchu pokožk ...

                                               

Neodermis

Neodermis je označení pro syncytiální pokožkový kryt organismu ze skupiny Neodermata. Vzniká po odloučení primární pokožky prvního larválního stádia při kontaktu s mezihostitelem. Mezodermální buňky poté expandují skrze bazální laminu na povrch, ...

                                               

Ploštěnky

Ploštěnky Turbellaria jsou živočišnou třídou kmene ploštěncu. Puvodně se jednalo o mořské živočichy, odkud velká část pronikla do sladkých vod i vlhkých biotopu. Často jsou dravé, výjimečně mohou vést parazitický zpusob života. Vyhýbají se světlu ...

                                               

Ploutvenky

Ploutvenky je kmen mořských mnohobuněčných živočichu. Jsou 0.5 – 10 cm velké, jejich tělo je rozděleno na hlavu, trup a ocas. V plavání jim pomáhají horizontální ploutvičky. Na hlavě mají chitinové ostny určené k lapání potravy, tento orgán nebo ...

                                               

Křídložábří

Křídložábří je třída druhoústých živočichu patřící do kmene polostrunatcu. Jde o drobné několik milimetru velké živočichy žijící přisedle na mořském dně.

                                               

Žaludovci

Žaludovci je třída druhoústých živočichu patřící do kmene polostrunatcu. Dosahují velikosti 20 cm až 2 metry. Jde o velmi málo prozkoumané živočichy žijící v moři až do hloubky 3000 m.

                                               

Rypečky

Rypečky jsou malý kmen čítající přes 150 druhu. Vědecký název je odvozen ze slov kinema a rhynchos. Jsou to mikroskopičtí mořští živočichové s červovitě protaženým tělem. Tělo je kryto kutikulou a je členěno na 13 článku. Živí se částečkami organ ...

                                               

Bezlebeční

Bezlebeční jsou mořští strunatci. Oproti pláštěncum a obratlovcum je jejich struna hřbetní zachována po celý život. Žijí v teplých mořích při dně. Ve dne jsou zahrabaní v písku a v noci vyplouvají. Jde o druhově chudou skupinu – obsahuje jedinou ...

                                               

Conodonta

Konodonti nebo konodontochordáti jsou vyhynulý taxon mořských organismu se sporným systematickým zařazením. Dnes se nejčastěji řadí buď v rámci obratlovcu pod bezčelistnatce nebo mimo obratlovcu jako jejich sesterský taxon, Tato skupina drobných ...

                                               

Euchordata

Euchordata je název hypotetické vývojové linie zahrnující podkmeny bezlebeční a obratlovci. Tato podoba fylogenetického stromu strunatcu byla tradičně uváděna zejména ve starších studiích, ale postupně ji vytlačuje hypotéza Olfactores, která pova ...

                                               

Olfactores

Olfactores je taxon zahrnující pláštěnce a obratlovce. Fylogenetický strom strunatcu vypadá, pokud uvažujeme Olfactores, následovně: Hypotéza Olfactores postupně vytlačuje starší představy, podle nichž jsou sesterskou skupinou obratlovcu bezlebeč ...

                                               

Strunovci

Strunovci je kmen nitkovitých vodních živočichu s parazitickými larvami. Jsou podobní hlísticím, se kterými tvoří skupinu Nematoida. Kmen obsahuje přes 500 druhu.

                                               

Vířníci

Vířníci je kmen převážně sladkovodních, mikroskopických živočichu. Některé druhy žijí i v pudě nebo v moři. Jsou duležitou součástí planktonu. Je známo okolo 2000 druhu, v Česku žije asi 600 druhu.

                                               

Pijavenky

Pijavenky se rozmnožují výhradně nepohlavně, pohlavní rozmnožování u nich nikdy nebylo pozorováno už z toho duvodu, že nikdy nebyla prokázána existence samcu. Samice produkují partenogeneticky vajíčka s diploidním genomem, která tedy již nejsou o ...

                                               

Vířníkovci

Vířníkovci je "kmen" prvoústých koloniálních živočichu žijících přisedle na ústních orgánech humru a živících se filtrací. Byli objeveni v roce 1995 a zatím jsou popsány dva druhy. Vířníkovci jsou 0.35 milimetru velcí. Trávicí soustava má tvar pí ...

                                               

Vločkovci

Vločkovci jsou pravděpodobně nejjednodušší kmen ze všech živočichu. Jejich drobné tělo se skládá jen z několika typu buněk, které ani netvoří tkáně. Poprvé byli pozorováni v 80. letech 19. století, a to pouze v akváriích. Donedávna byl vločkovec ...

                                               

Výtrusenky

Výtrusenky, nazývané také rybomorky, jsou mikroskopičtí parazité ryb a kroužkovcu. V roce 2007 byl publikován první objev výtrusenky parazitující v rejskovi obecném. Díky parazitickému životu u nich došlo k radikálnímu zmenšení a zjednodušení těl ...

                                               

Malacosporea

Hlístečky jsou třídou patřící do podkmene výtrusenek a zahrnují pouze tři druhy, zatímco další třída výtrusenek Myxosporea obsahuje asi 2000 druhu.

                                               

Čtyřhranky

Čtyřhranky je třída žahavcu zahrnující i mnohé druhy, jejichž jed muže být smrtelně nebezpečný i pro člověka. Vyskytují se převážně v tropických oblastech, nejčastěji v Indickém oceánu či v západní části Pacifiku, nicméně jsou známy i druhy z chl ...

                                               

Kalichovky

Kalichovky jsou bentičtí mořští žahavci žijící v relativně chladných, zpravidla mělkých vodách. Řadí se do podkmene Medusozoa. V dospělosti jsou podobné medúzovcum mezi které byly ještě na počátku 21. století řazeny, pouze převráceným vzhuru noha ...

                                               

Korálnatci

Korálnatci se vyskytují v teplých mořích. Stádium je polyp, medúza se nevyskytuje. Rozmnožují se oběma zpusoby. Většinou jsou hermafrodité. Láčka je rozdělena na šest nebo osm přepážek - sept. Tvoří vnější kostru - exoskelet a vnitřní kostru - en ...

                                               

Medusozoa

Medusozoa je rozsáhlý podkmen žahavcu zahrnující čtyřhranky, polypovce, medúzovce a kalichovky – tedy všechny recentní žahavce vyjma korálnatcu, výtrusenek a kaviárovek. Medusozoa je podle studie z roku 2013 přirozenou skupinou. Zahrnuje asi 3800 ...

                                               

Medúza

Medúza je stadium životního cyklu žahavcu, přičemž prvním stadiem je polyp. Ve stadiu medúzy je tělo žahavcu zvětšeno výrazně do šířky. Medúza je také někdejší český rodový název některých žahavcu. Stadium medúzy dominuje v životním cyklu medúzov ...

                                               

Medúzovci

Medúzovci je třída mořských živočichu z kmene žahavcu, do níž je řazeno přibližně 220 druhu v 71 rodech. Medúzovci žijí v mořích po celém světě od jižního pólu k severnímu, nejčastěji v pobřežních šelfech, ale jsou známy i hlubinné druhy. V život ...

                                               

Nezmar jeseteří

Nezmar jeseteří je parazitický živočich, patřící do kmene žahavcu, třídy kaviárovky. Parazituje v jikrách jesetera ostrorypého a podobných rybách z čeledi jeseterovitých a veslonosovitých. Je to jeden z mála mnohobuněčných živočichu, kteří žijí u ...

                                               

Polymorfní kolonie

Polymorfní kolonie, někdy označována jako polymorfní společenství, je zvláštním typem symbiózy žahavcu, například trubýše. Žahavci v kolonii se liší tvary i funkcemi a samotný žahavec z této kolonie sám nepřežije. Základem je dutý stvol, na které ...

                                               

Polyp

Polyp je jedním ze dvou životních stadií některých žahavcu, druhým je medúza. Tělo polypu je většinou válcovité, prodloužené podél osy těla. Jeho spodní část je buď připevněná k substrátu, nebo, pokud žije v koloniích, k ostatním polypum. Přední ...

                                               

Polypovci

Polypovci je třída z kmene žahavci. Je známo asi 3200 druhu. Zástupci žijí v moři, vzácněji i ve sladkých vodách. Patří k ním například sladkovodní nezmaři a mořští trubýši. Z druhu tvořících medúzu se v ČR vyskytuje např. medúzka sladkovodní, kt ...

                                               

Žebernatky

Žebernatky je kmen primitivních vodních živočichu podobných žahavcum. Je známo asi 100 druhu, další čekají na objevení. Podle jistých studií jsou bazální linií živočichu, ale muže jít i o chybu studie. Některé výzkumy zase naznačují, že bazální p ...

                                               

Tykadlovky

Tykadlovky je třída primitivních mořských živočichu podobných žahavcum, z kmene žebernatek. Vyznačují se jedním párem zatažitelných někdy velice dlouhých tykadel s lepivými buňkami, kterými loví potravu. Mají 8 páru podélných žeber, které umožňuj ...

                                               

Žebrovky

Žebrovky je třída primitivních mořských živočichu podobných žahavcum, z kmene žebernatek. Na rozdíl od tykadlovek nemají dlouhé lapavé pásy, lepivé buňky, které se soustředí kolem úst. Jsou aktivní lovci, plavou díky stahum těla. Nejznámějším dru ...

                                               

Želvušky

Želvušky je kmen živočichu. Tělo složené z pěti segmentu kryje pružná chitinózní kutikula pokrytá dlouhými chloupky, kterou želvušky při rustu svlékají. Želvušky mají 8 končetin – každý trupový článek nese pár nečlánkovaných komolcovitých končeti ...

                                               

Dějiny forem

Dějiny forem je metoda literární kritiky biblických textu, která se snaží určit jejich literární druhy, puvodní určení a účel či "zasazení do života". Rozlišuje například liturgické texty, básně a písně k ruzným příležitostem, vyprávění, dokument ...

                                               

Kritika redakce

Kritika redakce je součástí historicko-kritické metody biblické exegeze. Kritika redakce se ptá na literární a teologický záměr autora, popř. redaktora biblických textu při spojování jednotlivých prvku tradice do většího celku. Kritika redakce př ...

                                               

Kritika tradice

Kritika tradice se snaží rekonstruovat před sepsáním ústně tradovanou podobu textu, zkoumá ruzné formy ústní tradice a jejich proměny – odtud někdy název dějiny formy. Kritika tradice patří vedle textové kritiky a kritiky redakce mezi metody exeg ...

                                               

Antineutrino

Antineutrina byla poprvé objevena roku 1956 v dusledku jejich interakce s protony ve velké nádrži, přičemž vzniká neutron a pozitron: ν e + p → n + e + Za tímto objevem stojí tým amerických vědcu v čele s Frederickem Reinesem a Clydem Lorrainem C ...

                                               

Izotopy lithia

Přírodní lithium se skládá ze dvou stabilních izotopu: lithia-6 a lithia-7, přičemž druhý z nich je mnohem rozšířenější, zahrnuje asi 92.5 % atomu. Oba přírodní izotopy mají oproti sousedním prvkum nižší jadernou vazebnou energii na nukleon. Nejs ...

                                               

Izotopy polonia

Polonium má 42 známých izotopu, s nukleonovými čísly 186 až 227, a řadu jaderných izomeru. Nejstabilnější izotopy jsou 209 Po, 208 Po, 210 Po, 206 Po, 207 Po a 204 Po. Všechny ostatní mají poločasy kratší než 2 hodiny, většina pod 1 minutu. Izoto ...

                                               

Přeměna beta minus

Přeměna beta minus je druh radioaktivní přeměny, při které neutron v atomovém jádru vyzáří elektron a elektronové antineutrino, přičemž se změní na proton. Protonové číslo nuklidu se tak zvýší o 1 a nukleonové číslo se nezmění.

                                               

Přeměna beta plus

Přeměna beta plus, též nazývaná vyzáření/emise pozitronu je druh radioaktivní přeměny, při které proton v atomovém jádru vyzáří pozitron a elektronové neutrino, přičemž se změní na neutron. Protonové číslo nuklidu se tak sníží o 1 a nukleonové čí ...

                                               

Vyzáření neutronu

Vyzáření neutronu je druh radioaktivní přeměny, při němž dojde k vyzáření neutronu z jádra atomu, čímž se protonové číslo nezmění, zatímco neutronové a nukleonové číslo se sníží o 1.

                                               

Emise protonu

Emise protonu je vzácný typ radioaktivní přeměny, při němž je z jádra vyzářen proton. Objevuje se u jader ve vyšších excitovaných stavech, kde bývá následován beta přeměnou a také u jader v základním stavu s velmi velkým přebytkem protonu, v tomt ...

                                               

Zpožděné neutrony

Zpožděné neutrony jsou neutrony, které nepocházejí přímo ze štěpení, ale jsou uvolněny se zpožděním několika milisekund až několika minut. Přestože v typických reaktorech představují zpožděné neutrony cca 1% nebo méně z celkového počtu uvolněných ...

                                               

Aluviální pudy

Aluviální pudy nebo také lužní pudy zahrnují skupinu pud vzniklých v nivách vodních toku z nivních uloženin nanesených při opakovaných záplavách. Vlastnosti aluviální pudy závisí na povaze usazených materiálu a vlivu podzemní vody. Nivy a delty ř ...

                                               

Černice (pedologie)

Černice či feozemě jsou pudy dle americké klasifikace pud patřící pod mollisoly. Vyskytují se hlavně pod puvodními prériemi v Severní Americe, dále v Uruguayi a Argentině společně s černozeměmi a částečně i v Eurasii. V dnešní době se na těchto p ...

                                               

Černozem

Černozem je nejúrodnější mírně vápnitý pudní typ ležící na sprašových pokryvech nížin, na místě stepí a lesostepí, má nasycený sorpční komplex. Jsou to také nejúrodnější pudy mírného pásma. Na Zemi se nacházejí dvě velké černozemní oblasti: jedna ...

                                               

Hnědozem

Hnědozem je pudní typ typický svou hnědou barvou, od níž je odvozen jeho název. Vzniká pudotvorným procesem zvaným ilimerizace. Je méně kvalitní než černozemě. Hnědozemě mají jen málo diferenciované vzájemné pudní horizonty. Hnědozemě jsou typick ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →