★ Free online encyclopedia. Did you know? page 170                                               

Střechatky

Střechatky jsou řádem křídlatého hmyzu. Jedná se o hmyz většinou střední velikosti, ale některé druhy mohou být až 130 mm dlouhé. Jsou charakteristické složením křídel v klidu nad tělem do stříšky. Počtem druhu se jedná o chudý řád, na světě je j ...

                                               

Švábi

Švábi je řád hmyzu s celosvětovým rozšířením Pro šváby je typické snadné zavlékání druhu do oblastí, kde se přímo nevyskytují, k tomu dochází především obchodním loďstvem, přepravujícím potraviny. Počet známých druhu švábu je asi 3 500, z toho v ...

                                               

Třásnokřídlí

Třásnokřídlí je řád hmyzu s proměnou nedokonalou. Jsou jen jeden až tři milimetry dlouzí. Mají třásnitá křídla a bodavě sací ústní ústrojí. Sají na rostlinách a poškozují květy – zpusobují jejich neplodnost. Je to nejmenší létající hmyz, ale někt ...

                                               

Vážky

Vážky jsou řád okřídleného velkého hmyzu s úzkým a velmi protáhlým tělem, který je v podstatě nezaměnitelný s druhem z jiného řádu. V hmyzím světě patří vážky mezi nejlepší letce a jsou hmyzem s nejdokonalejším zrakem. Životním prostředím, nezbyt ...

                                               

Kukačky

Kukačky jsou řád většinou stromových ptáku s dlouhými křídly i ocasem. Na nohou mají vratiprst. Obě pohlaví se od sebe neliší. Kukačky jsou rozšířené na všech kontinentech kromě Antarktidy. V minulosti byli do řádu kukačky zařazování i turakové, ...

                                               

Vlhovcovití

Vlhovcovití jsou čeleď amerických pěvcu z podřádu zpěvní. V současné době je rozlišováno 106 druhu ve 27 rodech. Jednotlivé druhy čeledi vlhovcovitých vykazují zajímavé rysy chování, žijí v rozmanitých prostředích a živí se ruznými druhy potravy. ...

                                               

Anodorhynchus

Anodorhynchus je rod papoušku, pod který patří například druhy ara kobaltový, ara hyacintový a ara tyrkysový. Všechny tyto druhy spadají do tzv. "modrých papoušku". Jednotlivé druhy tohoto rodu jsou zajímavé tím, že žijí v polootevřené krajině. N ...

                                               

Běžci

Běžci je jedna ze dvou současných podtříd ptáku. Mezi běžce se řadí několik současných řádu ptáku, tinamy Tinamiformes, kiviové Apterygiformes, kasuáři Casuariiformes, nanduové Rheiformes a pštrosi Struthioniformes. Všichni dobře běhají a kromě t ...

                                               

Evoluce a fylogeneze ptáku

Evoluce a fylogeneze ptáku je stále do značné míry nevyřešená, i když díky moderním postupum a řadě nových studií získáváme další a další kamínky do mozaiky. V tradiční taxonomii založené především na morfologii se objevila už v dřívější době řad ...

                                               

Letci

Letci jsou jedna ze dvou podtříd v systematickém členění třídy ptáku. První zástupci se objevili už ve spodní křídě, další řády se objevovaly od svrchní křídy do začátku třetihor. Hlavním znakem letcu je hřeben hrudní kosti, na který se upínají s ...

                                               

Mořské ptactvo

Mořské ptactvo či mořští ptáci jsou ptáci přizpusobení životu na moři. I když se výrazně odlišují ve svém životním stylu, chování a fyziologii, často vykazují nápadně stejné rysy, které jsou výsledkem konvergentního vývoje. Tyto rysy se vyvinuly ...

                                               

Nelétavý pták

Nelétaví ptáci jsou druhy ptáku, které během evoluce ztratily schopnost létat. V současnosti žije kolem 40 druhu nelétavých ptáku. Jsou známy celkem čtyři typy příčin, proč se nelétavost vyvinula: Jiní ptáci ztratili schopnost létat výměnou za zv ...

                                               

Snuška

Snuška označuje skupinu vajec ptáku, plazu nebo obojživelníku snesených během jednoho reprodukčního období. Velikosti snušek se ruzní v závislosti na typu živočicha. Občas se liší i v rámci druhu podle habitatu, zdraví, dostupnosti potravy, tlaku ...

                                               

Vodní ptactvo

Vodní ptactvo je souhrnný termín pro ptáky, kteří žijí v blízkosti vody nebo mokřadu. Většinou jsou tímto názvem označováni ptáci žijící v blízkosti sladkých vod, ale někdy se uvádí do této skupiny i ptáci mořští. Tyto druhy bývají k životu u vod ...

                                               

Vidlenky

Břichobrvky jsou kmen velmi drobných vodních živočichu. Pojmenovány jsou podle charakteristických obrvených buněk na spodní straně těla. Dorustají nejvýše 3 mm, jsou dvoustranně souměrné, dorzoventrálně zploštělé, protažené, vidličnatě zakončené ...

                                               

Arachnomorpha

Arachnomorpha je skupina členovcu, kam řadíme vyhynulé trilobity, vyhynulou skupinu Megacheira, vymřelé skupiny příbuzné trilobitum. Ze žijících skupin sem řadíme jen klepítkatce. Problematickou skupinou z hledista systematiky jsou nohatky, které ...

                                               

Klepítkatci

Klepítkatci jsou podkmen členovcu. V současné době zahrnují jednu velkou třídu, jednu menší a jednu téměř vymřelou. Jsou pravděpodobně suchozemskými pokračovateli vyhynulých trojlaločnatcu. Je jich známo asi 36 000 druhu.

                                               

Mandibulata

Mandibulata je skupina členovcu, do které se řadí šestinozí, korýši a stonožkovci. Kusadlovci jsou největší a nejrozmanitější skupinou členovcu. Kusadlovci jsou jako přirozený klad členovcu dobře podpořeni molekulárními analýzami. Konkurenční hyp ...

                                               

Mnohonožky

Tělo mnohonožek je na pruřezu kruhovité nebo pulkruhovité. Jedinci s tělem zploštělým z břišní strany se zpravidla stáčejí v kuličku, jedinci s tělem v pruřezu kruhovitým se stáčejí do spirály. Kutikula je tvořena chitinem a navíc bývá zpevněna v ...

                                               

Šestinozí

Šestinozí jsou podkmen členovcu zahrnující aktuálně 4 třídy: hmyz, chvostoskoci, vidličnatky, hmyzenky.

                                               

Vzdušnicovci

Vzdušnicovci jsou bývalý podkmen členovcu, k němuž se dříve řadili zástupci dnešních podkmenu šestinozí a stonožkovci. Vzhledem k tomu, že zahrnovali hmyz, jednalo se o nejpočetnější skupinu členovcu. Dýchají vzdušnicemi trachejemi, trubicovými c ...

                                               

Drápkovci

Drápkovci jsou kmen živočichu. Jedná se o velmi starobylou skupinu, která se v podstatě za posledních 500 milionu let nezměnila. Zatím bylo popsáno asi 200 druhu, ale předpokládá se, že celkový počet bude výrazně vyšší. Jde o článkovce s homonomn ...

                                               

Hlavatci

Hlavatci jsou kmen obsahující pouze 15 žijících druhu. Jsou to výlučně bentiční mořští draví živočichové, několik centimetru velcí. Jejich fosilní zástupci jsou známí už z kambria nálezy z Číny a Kanady. Své latinské jméno získali podle antického ...

                                               

Háďátka

Stejně tak jako ostatní hlístice nemají háďátka cévní a dýchací soustavu, jejich tělo kryje kutikula. Mají trávicí soustavu, která začíná ústním otvorem umístěným na jednom konci jejich protáhlého těla a prostupuje pseudocoelem.

                                               

Háďátko řepné

Háďátko řepné je hlístice cizopasící na kořenech řady rostlin, především řepy. Roku 1859 háďátko řepné objevil bonnský botanik Hermann Schacht, podle něhož parazit získal své latinské druhové jméno. Pudní hlísti se podílejí na vytváření humusu. H ...

                                               

Secernentea

Secernentea je rozsáhlá třída z kmene hlístice. Řadí se k ní všechny hlístice vyjma třídy Adenophorea. Jsou to často významní parazité a mnozí napadají i člověka, ale někteří jsou neškodní.

                                               

Houba komínová

Houba komínová je mořská houba žijící ve Středozemním moři a při pobřeží Afriky od Kapverd po Kanárské ostrovy a západní část Guinejského zálivu. Vytváří širokou bázi, ze které vyrustají nepravidelné komínovité výběžky s plochým vrcholem, na kter ...

                                               

Křemité houby

Křemité houby se vyznačují tvorbou šesti četných jehlic se sklovitým povrchem. Žijí převážně v mořských hlubinách, ale i ve sladkých vodách. Mají tendenci vytvářet synsiciální organizaci jednotlivých typu buněk. Jejich larva je vždy parenchymula. ...

                                               

Rohovití

Rohovití mají křemité jehlice stejně jako křemití, které jsou doplněny nebo zcela nahrazeny kolagenními vlákny. Do této skupiny patří většina známých žijících druhu hub a má nejširší ekologickou valenci: vyskytují se ve všech hloubkách moří, v ús ...

                                               

Mnohoštětinatci

Mnohoštětinatci jsou fylogeneticky starší třída kmene kroužkovcu, druhově nejbohatší skupina kroužkovcu. Jsou známi od svrchního prekambria dodnes. Některé druhy mají homonomní segmentaci, další rody však jsou uspořádány heteronomně. Naprostá vět ...

                                               

Opaskovci

Opaskovci jsou jedním z podkmenu kroužkovcu. Jsou živočichy pudními a sladkovodními, dýchají celým povrchem těla. Nevytvářejí parapodia ani žábry. V přední třetině těla jsou velmi zduřelé články s kožními žlázami nazývaný opasek. Výměšky těchto ž ...

                                               

Pijavice

Tři čtvrtiny druhu jsou hematofágní parazité, živí se krví obratlovcu. Menšina druhu se živí dravě a loví jiné bezobratlé. Pijavice žijí převážně ve sladkých vodách, ale i v mořích, ve vlhkých tropech se vyskytují i suchozemské pijavice. Pohybují ...

                                               

Lilijicovci

Lilijicovci jsou drobní mořští prvoústí živočichové. Žijí jako parazité na ostnokožcích, zejména na lilijicích, v menší míře na hvězdicích a hadicích, v jednom případě je popsán jako hostitel houbovec. Tělesný plán a životní styl jsou přizpusoben ...

                                               

Ekologie měkkýšu

Zástupci všech tříd měkkýšu žijí vždy v moři, ale někdy navíc vyhledávají i jiné biotopy. Některé druhy mlžu žijí ve sladkých vodách. Některé druhy plžu žijí ve slané vodě, některé ve sladké vodě a některé se přizpusobily životu na souši. Hlavono ...

                                               

Měkkýši

Měkkýši patří mezi bezobratlé živočichy. Po členovcích se jedná o nejpočetnější živočišný kmen čítající asi 135 000 druhu. Jejich vědecký název je odvozen od latinského slova molluscus, což znamená měkký oříšek. Základní společné znaky měkkýšu od ...

                                               

Červovci

Červovci jsou malí, červum podobní měkkýši, žijící na mořském dně, kde tvoří součást bentosu a živí se detritem, prvoky nebo drobnými živočichy. Nemají schránku, oči, tykadla, statocystu ani nefridie, plášťová dutina je velmi redukovaná.

                                               

Hlavonožci

Hlavonožci jsou vývojově nejpokročilejší třída měkkýšu. Všichni jsou aktivní mořští dravci. Patří k nim starobylé loděnky, inteligentní chobotnice, sépie, olihně, obří krakatice a vyhynulí amoniti, belemniti a další. Recentní hlavonožci se dělí n ...

                                               

Kelnatky

Kelnatky jsou skupina měkkýšu s jednolitou schránkou ve tvaru klu. Tato schránka je na obou stranách otevřená. Žijí zahrabány v bahně, přičemž do vody vyčnívá jen tenký konec schránky, jímž nasávají vodu. V bahnitém sedimentu mají řadu kaptakulí ...

                                               

Metabolismus měkkýšu

Měkkýši patří mezi živočichy s nestálou tělesnou teplotou. Např. plzák Arion ater má při okolní teplotě 33.7 °C teplotu těla 21 °C. Živočichové s nestálou tělesnou teplotou mají asi řádově nižší velikost metabolismu vztaženou na jednotku hmotnost ...

                                               

Mlži

Mlži jsou vodní živočichové, řazení do kmene měkkýšu. Je známo kolem 30 000 druhu mlžu. Patří k nim tak obecně známí obyvatelé mořských a sladkovodních prostředí, jako ústřice, slávky, srdcovky, škeble a perlorodky.

                                               

Paplži

Paplži jsou primitivní měkkýši. Tělo je okurkové, ale i dlouhé, červovité, často mírně zploštělé. Dorsální flexe se ještě neprojevuje – ústa i anus jsou terminální. Tělo pokrývá ostnitá kutikula. V nejprimitivnějších případech obsahuje vápenaté s ...

                                               

Plži

Schránka plžu se nazývá ulita, která se skládá z jedné části, je většinou spirálovitě stočená a je vylučována z kožních záhybu na hřbetě. Nemají žádné končetiny. Pohybují se pomocí svalnaté nohy. Orgány mají uschované v útrobním vaku. Potravu roz ...

                                               

Schránkovci

Schránkovci jsou měkkýši, jejichž tělo není kryté kutikulou, ale je chráněno jednodílnou nebo dvoudílnou schránkou, která je produktem epidermis, přesněji pláště. Jinak ji však s tělem spojují jen svalové úpony. Schránka se skládá ze tří vrstev: ...

                                               

Mlžojedi

Mlžojedi je primitivní kmen dvoustranně souměrných živočichu. Jsou to mořské organismy slimákovitého tvaru s tělem 2–3 cm dlouhým. Na jejich povrchu jsou dvě postranní a jedna prsténčitá obrvená rýha. Trávicí soustava je váčkovitá, ústa jsou na b ...

                                               

Morulovci

Morulovci je polyfyletický kmen primitivních mořských živočichu. Slučuje dvě pravděpodobně nepříbuzné linie plazmodiovky a sépiovky. Jde o druhotně zjednodušené parazitické skupiny, nemají trávicí soustavu. Tělo se skládá ze dvou úrovní buněk – b ...

                                               

Plazmodiovky

Plazmodiovky jsou parazitičtí živočichové s širokým spektrem hostitelu. Dříve byly řazeny se sépiovkami do společného kmene morulovci, který byl však téměř jistě polyfyletický, plazmodiovky a sépiovky jsou vzájemně nepříbuzné organismy. Od r. 201 ...

                                               

Sépiovky

Sépiovky je skupina výhradně mořských bezobratlých živočichu, parazitujících v tělech hlavonožcu, zejména u sépií. Jejich tělo je tvořeno buňkami somatodermu, které nejsou kryty kutikulou. Zároveň chybí myofibrily, tzn. že organismy nemají žádnou ...

                                               

Ostnokožci

Ostnokožci je kmen středně velkých druhoústých živočichu, jehož zástupci žijí v mořích a oceánech po celém světě. Tělo dospělcu je paprsčitě souměrné, nicméně larvy jsou bilaterálně souměrné. V jejich podkoží se vytvářejí vápenaté destičky, které ...

                                               

Hadice

Hadice jsou třídou ostnokožcu. Jsou velmi pohyblivé. Mají malé terčovité tělo a pět dlouhých tenkých ramen. Někdy žije více jedincu pohromadě a rameny se mohou proplétat. Trávicí soustava hadic je slepá, mají mimotělní trávení. Jsou dravé. Živí s ...

                                               

Hvězdice

Hvězdice mají pětiramenné tělo, oproti příbuzným hadicím však jejich ramena plynule přecházejí ve vlastní tělo. V ramenech se nacházejí pohlavní orgány a zasahuje do nich i trávicí soustava. Uprostřed těla se nachází tělní terč neboli střed. Na s ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →