★ Free online encyclopedia. Did you know? page 166                                               

Killianovo ústí

Killianovo ústí je přechod hltanu do jícnu. Tato oblast je pojmenována podle Gustava Killiana, německého lékaře a profesora otorhinolaryngologie, který na přelomu 19. a 20. století přechod podrobně popsal.

                                               

Klk

Klky jsou pouhým okem viditelné záhyby na vnitřních stěnách tenkého střeva. Obvykle z povrchu sliznice vyčnívají do výšky asi 0.5–1.5 mm, na povrchu mají střevní absorpční epitel a uvnitř slizniční vazivo. Mají lístkovitý až prstovitý tvar. Mezi ...

                                               

Lieberkühnovy krypty

Lieberkühnovy krypty jsou jednoduché tubulózní žlázky. Nacházejí se v lamina propria mucosae v celém rozsahu tenkého i tlustého střeva od dvanáctníku po linea pectinata konečníku. Jejich výstelka je tvořena buňkami totožnými s buňkami vystýlající ...

                                               

Peristaltika

Peristaltika je pozvolný rytmický pohyb stěn některých dutých orgánu, který slouží k posunování jejich obsahu jedním směrem. Je vytvářena hladkými svaly a zabezpečuje ji autonomní nervová soustava. Peristaltika se uplatňuje především v trávicí so ...

                                               

Polypektomie

Polypektomie je proces, při kterém dochází k odstraňování polypu z ruzných etáží trávicího traktu, nejčastěji z tlustého střeva. Polypy se odstraňují endoskopicky polypektomickou kličkou za použití vysokofrekvenčního proudu. Indikací k endoskopic ...

                                               

Pylorus

Pylorus je zúžená trubicovitá část trávicího traktu, jíž žaludek přechází do dvanáctníku. Funkčně je součástí vzestupného úseku žaludku. Na přední stěnu břišní se promítá 2.5 cm doprava od střední čáry a 5 cm dolu od středu pravého žeberního oblouku.

                                               

Řitní otvor

Řitní nebo též anální otvor je vyústění konečného oddílu trávicí soustavy na povrch těla. Jeho uzavírání je ovládáno kruhovým svalem. Řitním otvorem se při defekaci dostávají z těla výkaly, což je jeho primárním účelem. Většina zvířat - od jednod ...

                                               

Slepé střevo

Slepé střevo je slepý výběžek a část tlustého střeva, která spojuje poslední oddíl tenkého střeva zvaný kyčelník se vzestupným tračníkem. Apendix je malý červovitý výběžek, který ústí v tlustém střevě, konkrétně v jeho první části zvané tračník.

                                               

Střevo

Střevo je nejdelší úsek trávicí trubice. Navazuje na vrátník žaludku a končí řitním otvorem. Je to orgán přizpusobený trávení a vstřebávání potravy. U některých ryb slouží střevo i k dýchání vzdušného kyslíku. U savcu včetně člověka střevo rozděl ...

                                               

Tlusté střevo

Tlusté střevo je konečný úsek trávicí trubice, kde probíhá konečné zahušťování a vyměšování potravy z těla. V tlustém střevě se vstřebávají zbylé vitamíny a minerály a také voda. Nestravitelné zbytky jsou zahušťovány, vzniklé výkaly odchází koneč ...

                                               

Tračník

Tračník je nejdelší část tlustého střeva. V tračníku prochází trávenina poslední fází zpracování, vstřebávání živin je již značně omezeno. Pro většinu zvířat je trávenina, která dospívá do tračníku, již víceméně vyčerpaná. Je z ní resorbováno mno ...

                                               

Žaludek

Žaludek je vakovitý, dutý orgán, který je součástí trávicí soustavy a jehož funkcí je mechanický a chemický rozklad tráveniny. Dále zpracování, smíšení a promíchání potravy před jejím přesunem do střeva. Stavba žaludku se muže u ruzných druhu pod ...

                                               

Disseho prostor

Disseho prostor, též Disseuv prostor, perisinusoidální či perisinusoidový prostor je štěrbina mezi buňkami jaterního parenchymu, hepatocyty, a stěnou fenestrovaných krevních kapilár, neboli sinusoid, v jaterním lalučku. Je označovaný též jako Dis ...

                                               

Heringuv kanálek

Heringuv kanálek, latinsky ductulus bilifer, je krátký úsek žlučových cest uvnitř tkáně jater. Spojuje žlučové kapiláry a intralobulární žlučovody, které probíhají uvnitř trámce jaterních buněk a jejichž ohraničení je tvořeno samotnými hepatocyty ...

                                               

Jaterní žíla

Jaterní žíla, latinsky vena hepatica, je žíla odvádějící neokysličenou krev z jater. U člověka jsou tři, v. hepatica dextra, v. hepatica media a v. hepatica sinistra. Jaterní žíly vznikají v játrech postupným spojováním centrálních žil z jaterníc ...

                                               

Levý vaz trojúhelníkový

Levý vaz trojúhelníkový, latinsky ligamentum triangulare sinistrum, je štíhlý trojúhelníkový vaz, který připojuje levý jaterní lalok k bránici. Je tvořený volným koncem levého věncového vazu v místě, kde se spojují jeho dva listy ohraničující zad ...

                                               

Malá opona

Malá opona, též malá předstěra, či malé omentum, latinsky omentum minus, je vazivová blána, která se táhne mezi játry, žaludkem a dvanáctníkem. Je to struktura viscerální pobřišnice, která v malé oponě přechází ze serózního obalu jater, v oblasti ...

                                               

Pravý vaz trojúhelníkový

Pravý vaz trojúhelníkový, latinsky ligamentum triangulare dextrum, je krátký trojúhelníkový vaz, který připojuje pravý jaterní lalok k bránici a dolní duté žíle. Je tvořený volným koncem pravého věncového vazu duplikaturou pobřišnice v místě, kde ...

                                               

Srpovitý vaz

Srpovitý vaz, latinsky ligamentum falciforme, je svisle pobíhající vaz, který spojuje brániční plochu jater s bránicí a přední břišní stěnou. Jedná se o ohyb, neboli duplikaturu pobřišnice, blány, která vystýlá břišní dutinu. Pruběh srpovitého va ...

                                               

Věncový vaz

Věncový vaz, latinsky ligamentum coronarium, je vaz, který spojuje brániční plochu jater s bránicí. Je tvořen pobřišnicí, která v něm přechází z nástěnné pobřišnice pokrývající bránici v serózní obal jater. Ohraničuje plochu jater zvanou area nud ...

                                               

Achariaceae

Achariaceae je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu malpígiotvaré. Jsou to dřeviny i byliny, rozšířené v tropech téměř celého světa. V taxonomickém systému APG II z roku 2003 byla do čeledi Achariaceae přesunuta řada rodu ze zrušené čeledi ...

                                               

Achatocarpaceae

Achatocarpaceae je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré. Jsou to trnité, suchomilné, opadavé keře s jednoduchými střídavými listy a pravidelnými bezkorunnými květy. Plodem je bobule. Čeleď zahrnuje 10 druhu ve 2 rodech a je ro ...

                                               

Alseuosmiaceae

Alseuosmiaceae je malá čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvězdnicotvaré. Jsou to keře se střídavými jednoduchými listy a pětičetnými květy se srostlou korunou. Čeleď zahrnuje celkem 10 druhu v 5 rodech a je rozšířena od Austrálie po Tich ...

                                               

Alstremerkovité

Alstremerkovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu liliotvaré. Starší taxonomické systémy zástupce často řadily do čeledi liliovité v širokém pojetí. Podle systému APG III je čeleď brána šířeji a jsou sem řazeny také zástupci čeledi Luzuriaga ...

                                               

Altingiovité

Altingiovité je čeleď dvouděložných rostlin z řádu lomikamenotvaré. Jsou to stromy s jednoduchými střídavými listy a jednopohlavnými téměř bezobalnými květy uspořádanými v hlávkách či jiných typech květenství. Do čeledi jsou tradičně řazeny 2 rod ...

                                               

Amarylkovité

Amarylkovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Starší taxonomické systémy čeleď řadily do řádu Liliales, Amarillidales aj. Podle systému APG III jsou sem přidány dříve samostatné čeledi kalokvětovité a česnekovité.

                                               

Apodanthaceae

Apodanthaceae je čeleď vyšších dvouděložných rostlin. Jsou to nezelení parazité, rostoucí na kmenech a větvích hostitelských dřevin. Vyskytují se v Americe, Africe, jz. Asii a jz. Austrálii.

                                               

Aralkovité

Aralkovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu miříkotvaré. Jsou to dřeviny a výjimečně i byliny se střídavými jednoduchými nebo složenými listy. Mnohé druhy mají nápadná okolíkovitá květenství. Z naší květeny sem patří břečťan a pupečn ...

                                               

Arekovité

Arekovité je čeleď jednoděložných rostlin, souhrnně označovaných také jako palmy. Jsou to velmi ruznorodé dřeviny, nejčastěji mají jednoduchý nevětvený kmen zakončený ružicí rozměrných listu. Listy mohou být dlanité, zpeřené i celistvé. Květy jso ...

                                               

Argophyllaceae

Argophyllaceae je malá čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvězdnicotvaré, zahrnující pouze 2 rody. Zástupci čeledi jsou dřeviny s jednoduchými střídavými listy a pravidelnými květy. Vyskytují se v počtu 21 druhu v Austrálii, na Novém Zéla ...

                                               

Árónovité

Árónovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu žabníkotvaré. Jsou to byliny i dřeviny, pozemní nebo vodní rostliny, liány i epifyty, často s hlízami či oddenky. Květy jsou drobné, v palicovitém květenství většinou podepřeném toulcem. Čeleď zahr ...

                                               

Asfodelovité

Pojetí čeledi se postupem času značně měnilo. Starší taxonomické systémy někdy řadily zástupce čeledi asfodelovité Asphodelaceae do čeledi liliovité v širším pojetí Liliaceae s.l. Jiní autoři mají naopak užší členění a uznávají další samostatnou ...

                                               

Atherospermataceae

Atherospermataceae je čeleď nižších dvouděložných rostlin z řádu vavřínotvaré. Jsou to dřeviny se vstřícnými listy, pocházející z australské oblasti a z jihu Jižní Ameriky. Čeleď zahrnuje celkem 16 až 20 druhu v 7 rodech. Některé druhy mají význa ...

                                               

Banánovníkovité

Jsou to robustní vytrvalé byliny s oddenky nebo hlízami a mléčnicemi, vytváří nepravý kmen díky masívním bázím listu. Listy jsou velké, jednoduché, střídavé, spirálně uspořádané, řapíkaté, s listovými pochvami. Čepele jsou celokrajné, kopinaté, p ...

                                               

Bařičkovité

Bařičkovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu žabníkotvaré. Jsou to vesměs vlhkomilné až vodní byliny s úzkými listy v přízemní ružici a nenápadnými květy v klasovitém květenství. Čeleď zahrnuje asi 37 druhu ve 3 rodech a je rozšířena téměř ...

                                               

Bazelovité

Bazelovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré. Jsou to dužnaté, bylinné liány se střídavými jednoduchými listy a drobnými květy, vyskytující se v tropické Americe, v Africe na Madagaskaru. Některé druhy slouží jako potrav ...

                                               

Berberidopsidaceae

Berberidopsidaceae je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu Berberidopsidales. Jsou to liány se střídavými jednoduchými listy a drobnými pravidelnými květy. Plodem je bobule. Čeleď má jen 3 zástupce ve 2 rodech, rostoucí v Chile a ve východn ...

                                               

Bičulovité

Bičulovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Čeleď zahrnuje 4 rody a asi 36 druhu pozemních nebo epifytických rostlin, rozšířených zejména na jižní polokouli.

                                               

Blánatcovité

Blánatcovité je jediná recentní čeleď řádu blánatcotvaré. Jsou to vesměs drobné a jemné kapradiny s oddenkem protostélické stavby. Jejich listy jsou jednoduché, nebo až 4x zpeřené, připomínají fyloidy mechu. Čepel listu je většinou jednovrstevná ...

                                               

Bobovité

Bobovité, někdy luštinaté či vikvovité, je čeleď dvouděložných rostlin z řádu bobotvaré. Název čeledi se odvozuje od rodu bob nebo vikev. Květ má pětičetný kalich i korunu, rozlišenou na pavézu, křídla a člunek. Evoluční vznik této skupiny je pra ...

                                               

Bonnetiaceae

Lysé keře a stromy s jednoduchými celokrajnými listy bez palistu. Při poranění rostliny roní bílý až žlutý latex. Listy jsou střídavé, často nahloučené na koncích větví, s krátkým řapíkem nebo přisedlé. Žilnatina je zpeřená. Květy jsou velké, von ...

                                               

Broméliovité

Broméliovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré. Starší taxonomické systémy ji často řadily do samostatného řádu Bromeliales.

                                               

Brukvovité

Brukvovité, alternativně též křížaté, je velká čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu brukvotvarých. Většina zástupcu této čeledi jsou byliny s jednoduchými členěnými listy a bílými, žlutými nebo purpurovými čtyřčetnými květy. Mají poměrně un ...

                                               

Bruniovité

Bruniovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu bruniotvaré. Zahrnuje asi 80 druhu v 6 rodech. Jsou to dřeviny s drobnými střídavými listy a pětičetnými květy, rostoucí výhradně v jižní Africe.

                                               

Brutnákovité

Brutnákovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin. V mírném pásu to jsou byliny, v tropech často i dřeviny. Čeleď je celosvětově rozšířena a hojně zastoupena i v evropské květeně. Na území ČR se přirozeně vyskytuje 36 druhu v 16 rodech převážně ...

                                               

Břízovité

Břízovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu bukotvaré. Jsou to keře a stromy s jednoduchými střídavými listy a květy v převislých nebo vzpřímených jednopohlavných jehnědách. Vyskytují se v počtu 145 druhu v 6 rodech v mírném pásu seve ...

                                               

Bukovité

Bukovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu bukotvaré. Jsou to stromy nebo řidčeji keře se střídavými jednoduchými listy. Květy jsou nenápadné, opylované větrem. Plodem je oříšek nebo nažka, plody jsou podepřeny nebo obaleny číškou. Bu ...

                                               

Campynemataceae

Jedná se o vytrvalé drobné byliny s oddenky. Listy jsou jednoduché, střídavé, s listovými pochvami, přisedlé, někdy se vytváří přízemní ružice. Čepele jsou celokrajné, čárkovité až kopinaté, žilnatina je souběžná. Květy jsou oboupohlavné, pravide ...

                                               

Cardiopteridaceae

Cardiopteridaceae je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu cesmínotvaré. Jsou to dřeviny a popínavé byliny se střídavými jednoduchými listy a pětičetnými květy. Čeleď zahrnuje 43 druhu v 5 rodech a je rozšířená v tropech celého světa.

                                               

Carlemanniaceae

Carlemanniaceae je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hluchavkotvaré. Zahrnuje 5 druhu bylin a keřu se vstřícnými listy a 4 nebo 5četnými, téměř pravidelnými květy. Jsou rozšířeny pouze v Asii od podhuří Himálají po severní Vietnam a sv. ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →