★ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

Sturačovité

Sturačovité je čeleď dvouděložných rostlin z řádu vřesovcotvaré. Jsou to dřeviny s jednoduchými střídavými listy a bílými květy, rozšířené v Asii a Severní i Jižní Americe. V Evropě je čeleď zastoupena jediným druhem, sturačem lékařským. Některé ...

                                               

Surianovité

Surianovité je čeleď dvouděložných rostlin z řádu bobotvaré. Jsou to dřeviny s jednoduchými nebo zpeřenými, střídavými listy a pravidelnými pětičetnými květy. Čeleď zahrnuje 5 druhu ve 4 rodech a je rozšířena v tropech Starého i Nového světa. Nej ...

                                               

Svlačcovité

Svlačcovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu lilkotvaré. Jsou to většinou ovíjivé byliny s nápadnými květy. Z naší květeny sem náleží svlačec, opletník a kokotice. Z užitkových rostlin jsou nejduležitější sladké brambory neboli batát ...

                                               

Šafránovcovité

Šafránovcovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Některé starší taxonomické systémy řadí zástupce do liliovitých v širším pojetí. Někdy je sem řazen i rod Lanaria, který systém APG II řadí do monotypické čeledi Lanariaceae.

                                               

Šácholanovité

Opadavé i stále zelené dřeviny s velkými jednoduchými střídavými listy, zpravidla celokrajnými a s jemně síťnatou žilnatinou. Palisty obvykle velké, kožovité, tvořící kornoutovitý obal pupenu a po opadu zanechávající charakteristickou jizvu okolo ...

                                               

Šáchorovité

Šáchorovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré. Starší taxonomické systémy ji řadily často do řádu šáchorotvaré.

                                               

Šťavelovité

Šťavelovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu šťavelotvaré. Zahrnuje byliny i dřeviny a je rozšířena po celém světě. Šťavelovité se vyznačují složenými listy a pětičetnými květy se svrchním semeníkem. Plodem je tobolka nebo bobule. Ča ...

                                               

Talinovité

Talinovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré, zahrnující 3 rody a 28 druhu. Jsou to byliny a keře, rozšířené v tropech celého světa.

                                               

Tamaryškovité

Tamaryškovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré. Jsou to dřeviny s drobnými často šupinovitými listy, rozšířené v Asii, Evropě a Africe. V České republice se vyskytuje přirozeně židoviník německý, rostoucí v Podbeskydí. ...

                                               

Tapisciovité

Tapisciovité je malá čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu Huerteales. Jsou to stromy a keře se střídavými zpeřenými listy a drobnými pětičetnými květy v hroznovitých či latovitých květenstvích. Plodem je bobule nebo peckovice. Čeleď zahrnuj ...

                                               

Tetramelaceae

Zástupci čeledi jsou dvoudomé mohutné stromy, často s kořenovými náběhy. Dřevo je měkké. Listy jsou jednoduché, střídavé, s dlanitou tří až pětižilnou žilnatinou, bez palistu. Květy jsou jednopohlavné, pravidelné nebo poněkud nepravidelné, v úžla ...

                                               

Tetrameristaceae

Tetrameristaceae je nevelká čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu vřesovcotvaré. Jsou to dřeviny s jednoduchými listy. Čeleď zahrnuje pouze 5 druhu ve 3 rodech. Rod Tetramerista se vyskytuje v jihovýchodní Asii, zbývající 2 rody pocházejí z ...

                                               

Thurniaceae

Thurniaceae je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré. Dříve se sem často řadil jen jediný rod Thurnia, zatímco rod prionium byl začleněn do čeledi sítinovité nebo samostatné čeledi Prioniaceae. Starší taxonomické systémy čeleď často řa ...

                                               

Tisovité

Tisovité je malá čeleď řádu borovicotvarých z třídy jehličnanu. Na základě fylogenetických rozboru byla zavedením taxonomického systému APG III do čeledě tisovité vřazena i bývalá čeleď hlavotisovité. Stejně tak bylo odmítnuto i časté vyčleňování ...

                                               

Toješťovité

Toješťovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hořcotvaré. Náleží sem sukulenty, byliny, stromy i liány. Je rozšířena po celém světě, ve vlhkých tropech převažují stromy a liány, v sušších oblastech, zvláště v Africe na Madagaskaru, su ...

                                               

Torricelliaceae

Torricelliaceae je malá čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu miříkotvaré. Jsou to dřeviny, rostoucí na Madagaskaru a v Asii.

                                               

Trigoniovité

Trigoniovité je čeleď rostlin z řádu malpígiotvaré. Jsou to liány, keře nebo stromy s jednoduchými listy a nevelkými, pětičetnými, dvoustranně souměrnými květy. Plodem je tobolka nebo křídlatá samara. Čeleď zahrnuje asi 33 druhu ve 4 rodech a je ...

                                               

Triuridaceae

Triuridaceae je čeleď jednoděložných rostlin z řádu pandánotvaré. Některé starší taxonomické systémy ji řadily do samostatného řádu Triuridales. Jsou to nezelené, většinou drobné, saprofytní byliny s redukovanými listy a drobnými květy, vyživujíc ...

                                               

Trsnatcovité

Trsnatcovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré. Jsou to sukulentní byliny se střídavými dužnatými listy a pětičetnými květy. Plodem je tobolka. Čeleď zahrnuje 32 druhu ve 3 rodech a vyskytuje se roztroušeně na všech kont ...

                                               

Trubačovité

Trubačovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hluchavkotvaré. Jsou to stromy nebo liány, řidčeji i byliny či keře, obvykle se vstřícnými složenými listy. Květy bývají nápadné, nálevkovité nebo zvonkovité. Nejvíce druhu se vyskytuje v ...

                                               

Třezalkovité

Třezalkovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu malpígiotvaré. Jsou to byliny i dřeviny se vstřícnými či přeslenitými jednoduchými listy a pravidelnými květy často s nápadnými tyčinkami. Čeleď zahrnuje 9 rodu a asi 560 druhu. Je rozšíř ...

                                               

Tupelovité

Tupelovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu dřínotvaré. Jsou to keře a stromy s jednoduchými listy a čtyř nebo pětičetnými květy v ruznorodých květenstvích. Plodem je peckovice. Čeleď zahrnuje 37 druhu v 5 rodech. Je rozšířena zejmén ...

                                               

Tvrzeňovité

Tvrzeňovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Některé starší taxonomické systémy zástupce řadí do amarylkovitých či liliovitých v širším pojetí.

                                               

Úporovité

Úporovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu malpígiotvaré. Jsou to vodní nebo bahenní byliny či polokeře s jednoduchými vstřícnými či přeslenitými listy a drobnými pravidelnými květy. Čeleď zahrnuje asi 35 druhu ve 2 rodech a je rozší ...

                                               

Uzlencovité

Uzlencovité, česky též vrcholákovité nebo kombretovité, je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu myrtotvaré. Jsou to dřeviny, rozšířené v tropech celého světa. Některé nápadně kvetoucí druhy jsou v tropech pěstovány jako okrasné dřeviny. Plo ...

                                               

Vachtovité

Vachtovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvězdnicotvaré. Jsou to vytrvalé vodní či bahenní rostliny s jednoduchými nebo trojčetnými listy a pravidelnými bílými nebo žlutými květy. Čeleď zahrnuje téměř 60 druhu v 6 rodech a je celo ...

                                               

Vavřínovité

Vavřínovité je velká čeleď nižších dvouděložných rostlin z řádu vavřínotvaré. Jsou to aromatické dřeviny převážně se střídavými, jednoduchými a celokrajnými listy a drobnými trojčetnými květy s nerozlišeným okvětím. Čeleď zahrnuje téměř 3000 druh ...

                                               

Vějířovkovité

Vějířovkovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvězdnicotvaré. Jsou to byliny i dřeviny s jednoduchými listy a charakteristickými dvoustranně souměrnými květy, které se u některých zástupcu připomínají květy orchidejí. Čeleď zahrnuje ...

                                               

Velociovité

Velociovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu pandánotvaré. Jsou to byliny i dřeviny se střídavými jednoduchými listy a nápadnými květy. Čeleď zahrnuje asi 250 druhu v 6 rodech. Je rozšířena v Jižní Americe, Africe, Madagaskaru, Arábii a v Č ...

                                               

Víkatňovité

Víkatňovité je čeleď kapradin z řádu víkatňotvaré. Jsou to drobné, neobvykle utvářené kapradiny s dlouhými řapíky zakončenými prstovitým nebo hřebenitým útvarem nesoucím výtrusnice. Čeleď zahrnuje asi 30 druhu ve 2 rodech a je rozšířena v tropech ...

                                               

Vilínovité

Vilínovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu lomikamenotvaré. Jsou to dřeviny s jednoduchými střídavými listy, rozšíření v mírném a subtropickém pásu severní polokoule i v tropech. V Evropě čeleď není zastoupena. Některé druhy, zejmén ...

                                               

Violkovité

Violkovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu malpígiotvaré. Jsou to dřeviny i byliny s jednoduchými, střídavými nebo vstřícnými listy. Květy mohou být dvoustranně souměrné nebo pravidelné, uspořádané v květenstvích ruzných typu. Plode ...

                                               

Vítodovité

Byliny, keře, stromy a liány s jednoduchými listy bez palistu. Listy jsou střídavé, pouze u některých druhu rodu vítod Polygala i vstřícné nebo přeslenité. Čepel je celokrajná. Někdy jsou na listech žlázky. Květy jsou většinou souměrné pravidelné ...

                                               

Vivianiaceae

Vivianiaceae je bývalá čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu kakostotvaré. Její zástupci jsou byliny a keře, rostoucí zejména v jihoamerických Andách. V systému APG IV, vydaném v roce 2016, je čeleď Vivianiaceae sloučena s čeledí medokvětovi ...

                                               

Vlnohlávkovité

Vlnohlávkovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré. Starší taxonomické systémy ji často řadily do samostatného řádu Eriocaulales.

                                               

Voďankovité

Voďankovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu žabníkotvaré. Některé starší taxonomické systémy ji řadily do samostatného řádu voďankotvaré. Systém APG II řadí do čeledi voďankovité i rod řečanka, který starší systémy často řadily do samostat ...

                                               

Vrabečnicovité

Vrabečnicovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu slézotvaré. Zahrnuje 50 rodu a téměř 900 druhu a je rozšířena po celém světě. Vrabečnicovité jsou nejčastěji dřeviny se 4-četnými nebo 5-četnými květy. Některé druhy jsou velmi jedovaté ...

                                               

Vrbovité

Stálezelené nebo opadavé stromy a keře se střídavými jednoduchými listy s palisty. Často obsahují fenolické heterosidy salicin, populin, naopak chybějí kyanogenní glykosidy charakteristické pro čeleď Achariaceae. Rostliny jsou jednodomé nebo dvou ...

                                               

Vřesnovité

Vřesnovité, česky též voskovníkovité, je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu bukotvaré. Jsou to opadavé nebo stálezelené dřeviny s jednoduchými střídavými listy a nenápadnými bezobalnými květy. Plodem je peckovice. Čeleď zahrnuje asi 50 dr ...

                                               

Vřesovcovité

Vřesovcovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu vřesovcotvaré. Zahrnuje dřeviny i byliny s jednoduchými listy a pětičetnými květy se srostlými korunními lístky. Jsou rozšířeny téměř po celém světě. V České republice se vyskytuje celkem ...

                                               

Vstavačovité

Vstavačovité neboli orchideje je čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Některé starší taxonomické systémy ji řadí do samostatného řádu vstavačotvaré. Jejich název pochází z řeckého slova orchis, které v překladu znamená varle – podle ...

                                               

Winterovité

Winterovité je čeleď nižších dvouděložných rostlin z řádu kanelotvaré. Jsou to dřeviny s velkými, tuhými, střídavými listy a drobnějšími květy. Květy mají některé znaky které jsou považovány za starobylé, ve dřevě chybějí pravé cévy. Čeleď zahrnu ...

                                               

Zábludovité

Zábludovité je jediná čeleď řádu zábludotvaré vyšších dvouděložných rostlin. Jsou to dřeviny nebo výjimečně byliny s jednoduchými listy a pravidelnými květy, rozšířené v horách Střední a Jižní Ameriky, v Asii a Austrálii. Čeleď zahrnuje asi 130 d ...

                                               

Zamiovité

Zamiovité, česky též kejákovité, je čeleď rostlin z třídy cykasy. Čeleď zamiovité je dělena na dvě podčeledi obsahující 8 rodu a přibližně 150 druhu cykasu, rozšířených v tropických a subtropických oblastech Ameriky.

                                               

Zapotovité

Zapotovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu vřesovcotvaré. Jsou to charakteristické stromy nížinných tropických deštných pralesu celého světa, význačné dužnatými plody, bílým mléčným latexem a střídavými spirálně uspořádanými listy, ...

                                               

Zázvorníkovité

Zázvorníkovité, někdy též zázvorovité, je čeleď jednoděložných rostlin z řádu zázvorníkotvaré. Jsou to vytrvalé, pozemní, aromatické byliny s dvouřadě uspořádanými listy se zpeřenou žilnatinou a souměrnými květy se zajímavou stavbou. Květy jsou č ...

                                               

Zdrojovkovité

Zdrojovkovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré. Jsou to byliny, často sukulentní, vyskytující se především v Severní i Jižní Americe, zastoupeny jsou i v Evropě, Asii, Austrálii na Novém Zélandu. Dříve byly řazeny do če ...

                                               

Zimolezovité

Zimolezovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu štětkotvaré. V současné taxonomii jsou do ní mj. vřazovány čeledi štětkovité a kozlíkovité.

                                               

Zimostrázovité

Zimostrázovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu zimostrázotvaré. Zahrnuje asi 100 druhu v 5 rodech a je ostruvkovitě rozšířena v ruzných oblastech světa. Zimostrázovité jsou převážně dřeviny s jednoduchými listy a nenápadnými květy. ...

                                               

Zlatoplodovité

Stromy nebo výjimečně i keře. Borka je obvykle hladká a tenká, charakteristickým znakem čeledi je měkká červenavá vnitřní vrstva kury, která má při promnutí mezi prsty zřetelně zrnitou strukturu. Listy jsou jednoduché, střídavé, s peřenou žilnati ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →