★ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Oxon

Oxon je derivát organické sloučeniny obsahující atom síry navázaný dvojnou vazbou na atom fosforu, odvozený nahrazením tohoto atomu síry atomem kyslíku. Oxony jsou vysoce toxické látky.

                                               

Sarin

Sarin je vysoce toxická kapalná látka používaná jako nervově paralytická chemická zbraň. Její výroba je zakázána mezinárodní konvencí o nešíření chemických zbraní z roku 1993. Sarin je čirá, bezbarvá kapalina bez výrazného zápachu. Nečistý sarin ...

                                               

Soman

Soman oxy-3.3-dimethylbutan) je extrémně toxická látka ze třídy organofosfátu, vyvinutá pro použití jako chemická zbraň. Má nervově paralytické účinky, interferuje s nervovým systémem savcu ireverzibilní inhibicí enzymu acetylcholinesterázy. Rezo ...

                                               

Tabun

Tabun nebo též GA je extrémně toxická organická sloučenina ze třídy organofosfátu. Je to čirá, bezbarvá kapalina bez chuti a se slabou ovocnou vuní. Je klasifikována jako nervově paralytická, protože těžce interferuje s normální funkcí nervového ...

                                               

Ricin

Ricin je bílkovinný toxin, fungující jako tzv. buněčný jed. Prochází skrze buněčné membrány, inhibuje produkci některých základních bílkovin a v dusledku zpusobí odumírání buněk. Získává se ze semen skočce obecného. Od jeho dřívějšího používání p ...

                                               

Neurotoxin

Neurotoxin je druh jedu, který negativně pusobí na nervový systém. Jedná se o často smrtelně nebezpečné jedy, které využívají některé organismy k obraně nebo útoku.

                                               

Batrachotoxin

Batrachotoxin je silný a rychle pusobící kardiotoxický a neurotoxický steroidní alkaloid, používaný indiány Noanamá Chocó a Emberá Chocó ze západní Kolumbie k lovu. Nachází se v některých druzích jihoamerických žab čeledi pralesničkovitých, brouk ...

                                               

Dimethylrtuť

Dimethylrtuť 2 Hg) je jedna z několika organokovových chemických sloučenin rtuti. Jedná se o hořlavou bezbarvou kapalinu s nasládlou vuní, která patří mezi nejsilnější neurotoxiny, jako smrtelná dávka pro dospělého člověka se označuje již 0.1 ml. ...

                                               

Hexan-2.5-dion

Chronická toxicita hexanu je zpusobena jeho metabolizováním na hexan-2.5-dion. Příznaky otravy jsou brnění a křeče v rukách a nohách, následované celkovou svalovou slabostí. V některých případech byla pozorována atrofie kosterních svalu spolu se ...

                                               

Myristicin

Myristicin je přírodní organická sloučenina obsažená v silicích muškátového oříšku a v malém množství i petrželi a kopru. Myristicin je přirozeně se vyskytující insekticid a akaricid s pravděpodobnými neurotoxickými efekty na dopaminergní neurony ...

                                               

Pikrotoxin

Pikrotoxin, latinsky cocculin, je jedovatá krystalická rostlinná látka. Poprvé ji izoloval Pierre Boullay v roce 1812. Název "pikrotoxin" je kombinací z řeckých slov "pikros" a "toxikon". Pikrotoxin je ekvimolární směs pikrotoxininu C 15 H 16 O 6 ...

                                               

Sirouhlík

Sirouhlík je sloučeninou uhlíku a síry. Jeho vzorec je CS 2. Nazývá se také sulfid uhličitý. Je to bezbarvá těkavá kapalina. Sirouhlík je za normálních podmínek bezbarvá kapalina, s vuní podobnou etheru. Komerčně dostupný sirouhlík má silný zápac ...

                                               

Tetrodotoxin

Tetrodotoxin je smrticí jed čtverzubcu rodu Takifugu. Kumuluje se zejména v gonádách, játrech, mozku a v jikrách těchto ryb. Je 100krát silnější než kyanid draselný. Mechanismus jeho pusobení spočívá v blokování Na + kanálu. Podobně pusobí i jed ...

                                               

Thujon

Thujon je neurotoxin ve formě bezbarvého oleje. Je rozpustný v ethanolu, diethyletheru a chloroformu a nerozpustný ve vodě. Aroma je podobné mentolu. Je izomerní s kafrem, dalším stimulantem centrální nervové soustavy, ač jeho chemická struktura ...

                                               

Kyselina eruková

Kyselina eruková -dokos-13-enová) je mononenasycená omega-9 mastná kyselina, vzorec CH 3 7 CH=CH 11 COOH, označovaná jako 22:1 ω-9. Je složkou brukvovitých rostlin, především semen řepky, trýzlu a hořčice, kde tvoří až 40–50 % mastných kyselin. t ...

                                               

Oleandrin

Oleandrin je toxický srdeční glykosid vyskytující se v míze oleandru obecného. Spolu s neandrinem je primárně zodpovědný za toxicitu mízy oleandru. Oleandrin byl mnoho let používán v Číně a Rusku pro své vlastnosti jako srdeční glykosid a to jak ...

                                               

Tropanový alkaloid

Tropanový alkaloid je název typu alkaloidu, které se vyskytují v řadě druhu rostlin z čeledi lilkovitých. Jejich charakteristickým rysem je skutečnost, že dusík obsahující část molekuly tvoří heterocyklický alkohol tropanol, nebo jeho deriváty, k ...

                                               

Hadí jed

Hadí jed je fyziologicky aktivní složka jedového aparátu jedovatých hadu. Jde o vysoce modifikované sliny, které obsahují zootoxiny, usnadňující znehybnění, usmrcení i trávení kořisti, a chrání hady před útočníky. Aplikovány jsou jedovými zuby př ...

                                               

Marbury vs. Madison

Marbury vs. Madison, 5 US 137, bylo přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které ve Spojených státech stanovilo zásadu soudního přezkumu, což znamená, že americké soudy mají pravomoc rušit zákony, statuty a některá vládní opatření, která podl ...

                                               

Kongregace pro blahořečení a svatořečení

Kongregace pro blahořečení a svatořečení je součástí římské kurie, která má na starost zkoumání a prověřování kauz blahořečení a svatořečení.

                                               

Kongregace pro klérus

Kongregace pro klérus je kongregace Římské kurie, která má na starosti všechny záležitosti týkající se katolických duchovních. Jejím současným prefektem je Beniamino Stella. Kongregace byla založena roku 1564 během Tridentského koncilu papežem Pi ...

                                               

Kongregace pro nauku víry

Kongregace pro nauku víry, neformálně zvaná též Svaté oficium, je nejstarší z devíti kongregací Římské kurie. Sídlí v paláci Svatého oficia v Římě. Byla založena, aby pomáhala chránit katolickou církev proti herezi, a v současnosti je jejím hlavn ...

                                               

Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života

Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života je součást římské kurie.

                                               

Papežská rada pro novou evangelizaci

Vznik Papežské rady pro novou evangelizaci byl vyhlášen 28. června 2010 papežem Benediktem XVI. Účelem této rady je "podporovat obnovenou evangelizaci v zemích, kde již zaznělo první hlásání víry a jsou zde již zavedená církevní společenství, kte ...

                                               

Mezinárodní teologická komise

Mezinárodní teologická komise je uskupení čítající ne více než třicet teologu jmenovaných papežem na pětileté funkční období, které je součástí římské kurie a slouží jako poradní orgán Svatého stolce, zejména Kongregace pro nauku víry. Pusobí od ...

                                               

Papežská komise "Ecclesia Dei"

Papežská komise "Ecclesia Dei" byla komise pracující v Římské kurii, která se zabývala péčí o laiky a duchovní navázané na liturgickou tradici před II. vatikánským koncilem. Byla ustavena papežem Janem Pavlem II. na základě motu proprio "Ecclesia ...

                                               

Papežská komise pro archeologii

Puvod komise vychází z myšlenky římského archeologa Giovanniho Battisty de Rossiho, který byl vášnivý vědec zaujatý křesťanskými katakombami, a který vnesl do církevní archeologie nové topografické metody. Při práci vycházel jednak z historických ...

                                               

Papežská rada Justitia et pax

Papežská rada Justitia et pax je jednou z dikasterií římské kurie. Věnuje se učení církve ve veřejných věcech, dodržování míru a spravedlnosti. Při biskupských konferencích existují jednotlivé rady Justitia et Pax. Od roku 2009 je prefektem rady ...

                                               

Papežská rada pro kulturu

Papežská rada pro kulturu byla zřízena Janem Pavlem II. 20. května 1982. Z motu proprio Inde a Pontificatus z 25. března 1993 byla sloučena s Radou pro dialog s nevěřícími, která vznikla v roce 1965. Benedikt XVI. v roce 2012 nejprve s touto rado ...

                                               

Papežská rada pro pastoraci migrantu a lidí mimo domov

Papežská rada pro pastoraci migrantu a lidí mimo domov je jednou z dikasterií římské kurie. Rada se věnuje lidem, kteří vzhledem ke svému zpusobu života nespadají do tradičních církevních struktur. Jde například o přistěhovalce, uprchlíky, námořn ...

                                               

Papežská rada pro rodinu

Papežská rada pro rodinu byla zřízena Janem Pavlem II. 9. května 1981 z motu proprio Familia a Deo Instituta. Nahradila Papežský výbor pro rodinu, který vznikl v roce 1973. Rada koordinuje a poddporuje pastorační aktivity pro rodiny, a ochraňuje ...

                                               

Dekáda OSN pro obnovu ekosystému

Dekáda OSN pro obnovu ekosystému na období 2021–2030 vyhlásila Organizace spojených národu. Je koncipována jako prostředek ke zduraznění potřeby výrazně posílené globální spolupráce při obnově poškozených a zničených ekosystému, což přispěje k ús ...

                                               

Den Spojených národu

Den Organizace spojených národu byl vyhlášen 24. října 1947 Valným shromážděním OSN jako výročí Charty Organizace spojených národu a tento den byl věnován vyjádření všech národu světa, cílum a úspěchum Spojených národu a získáním jejich podpory p ...

                                               

G77

Skupina G77 při OSN je volná koalice rozvojových zemí, jejímž posláním je podpořit kolektivní ekonomické zájmy svých členu a zvýšit jejich vyjednávací schopnost při OSN. Zakládajícími členy bylo 77 státu, ale od doby svého založení se organizace ...

                                               

Generální tajemník OSN

Generální tajemník OSN řídí práci jednoho ze základních orgánu organizace Sekretariát OSN. De facto je hlavou a osobou komunikující navenek Organizace spojených národu. Je jmenován na pětileté období Valným shromážděním OSN na návrh Rady bezpečno ...

                                               

Náměstí Organizace spojených národu

Náměstí Organizace spojených národu se nachází v jádru Vysočan v Praze 9. Náměstí vzniklo v polovině 50. letech 20. století asanací puvodních obytných a hospodářských budov, na jejich místě vznikl park. Na přelomu tisíciletí náměstí prošlo výrazn ...

                                               

Sekretariát OSN

Sekretariát OSN je mezinárodní úřednický tým vytvořený ke správě ostatních orgánu OSN. Tvoří jej 7500 zaměstnancu, kteří mají kanceláře v desítkách státu světa.

                                               

Univerzita OSN

Univerzita OSN je jedním z programu OSN. V současnosti pod UNU spadá 15 institucí ve 13 zemích, jejichž absolvent muže získat postgraduální titul. V čele univerzity stojí 24členná rada. UNU není financována z rozpočtu OSN, ale z příspěvku vlád, o ...

                                               

Insolvenční správce

Insolvenční správce je jeden z procesních subjektu insolvenčního řízení. Hlavními činnostmi insolvenčního správce je nakládání s majetkovou podstatou dlužníka a v případě konkursu odpovědnost za zpeněžení majetku, řešení insolvenčních a dalších s ...

                                               

Nepatrný konkurs (úpadkové řízení)

Nepatrný konkurs je zjednodušená varianta konkursu pro nepodnikatele a malé dlužníky. Nepatrný konkurs je upraven v ustanoveních §§ 314 a 315 insolvenčního zákona. Považovat ho za samostatný zpusob řešení úpadku lze jen do určité míry, neboť jsou ...

                                               

Pohledávka v insolvenčním řízení

Insolvenční zákon rozlišuje několik typu pohledávek: Které vznikají po vyhlášení úpadku. Zustatkové pohledávky. Přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení. Podřízené pohledávky. Pohledávky za majetkovou podstatou. Neuspokojitelné pohledávky. P ...

                                               

Reorganizace (úpadkové řízení)

Reorganizace je sanační zpusob řešení úpadku nebo hrozícího úpadku, v němž jsou zjištěné pohledávky věřitelu uspokojeny postupně z výnosu nadále provozovaného obchodního závodu úpadce. V České republice byla zavedena poprvé insolvenčním zákonem o ...

                                               

Řízení nalézací

Řízení nalézací je druhem civilního procesu, který vede k rozhodnutí, jímž soud buď zjišťuje, co je právem, anebo právo vytváří. Souhrnně to lze označit za nalézání práva, avšak termín nalézání není jednoznačný, v historii spočívalo nalézání práv ...

                                               

Autor

Autor či autorka je puvodce díla. Slovo pochází z latinského autor, auctor, což znamená puvodce, tvurce, ale puvodně to označovalo rozmnožovatel z latinského augere zvětšovat, množit. Autorstvím a oprávněními autora k dílu se zabývá právní odvětv ...

                                               

Dílo

Dílo je výsledek nějaké služby nebo lidské činnosti, obvykle se jedná o věc, konkrétní předmět nebo i jejich ucelený soubor apod. Je-li dílo výsledkem tvurčí činnosti osoby – puvodce – autora nebo kolektivu osob, jedná se o autorské dílo. Dílo mu ...

                                               

Osiřelé dílo

Osiřelé dílo je takové, u něhož zatím neuplynula doba ochrany autorských práv, ale jeho autor není znám, nebo i když znám je, není možné ho nalézt. V dusledku této skutečnosti pak nelze ani osiřelé dílo užívat, protože k tomu není možné získat po ...

                                               

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu stanovuje v České republice autorský zákon č. 121 / 2000 Sb. Zákon stanovuje pouze výši poplatku za přístroje k zhotovování rozmnoženin. Ty jsou stanoveny procenty z prodejní c ...

                                               

Svoboda panoramatu

Svoboda panoramatu je konstrukce v autorském právu některých jurisdikcí, která povoluje pořizování fotografií či videozáznamu nebo vytváření jiných odvozených děl budov a v některých případech také sochařských a dalších uměleckých děl, které jsou ...

                                               

Svobodná licence

Svobodná licence je taková licence k užití autorskoprávně chráněného díla, která povoluje jeho další užívání a zpracování. Analogicky ke svobodnému softwaru se svobodně licencovaná textová, obrazová a hudební díla označují jako tzv. svobodný obsa ...

                                               

Svobodný obsah

Jako svobodný obsah nebo svobodné dílo se označuje jakékoli funkční dílo, které splňuje definici svobodné kulturní tvorby. Svobodné kulturní dílo je takové dílo, které výrazným zpusobem legálně neupírá lidem právo: Používat dílo a požívat výhody ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →