★ Free online encyclopedia. Did you know? page 155                                               

Kyselina neuraminová

Kyselina neuraminová je organická sloučenina, devítiuhlíkatá cukerná kyselina. Lze si ji představit jako produkt aldolové kondenzace D-manózaminu a kyseliny pyrohroznové. V přírodě se samotná kyselina nevyskytuje, ovšem mnoho jejich derivátu bylo ...

                                               

Cukerné kyseliny

Cukerné kyseliny jsou karboxylové kyseliny odvozené od monosacharidu oxidací puvodní aldehydové nebo alkoholové skupiny na karboxyl. Hlavními skupinami cukerných kyselin jsou: Ulózonové kyseliny, u nichž je zoxidována první alkoholová skupina 2-k ...

                                               

Kyselina galakturonová

Kyselina galakturonová je derivátem galaktózy, u kterého je šestý uhlíkový atom oxidován na karboxylovou skupinu, v acyklické formě má aldehydovou skupinu na prvním uhlíku. V přírodě se zpravidla vyskytuje její D -enantiomer. Jedná se o hlavní sl ...

                                               

Kyselina glukuronová

Kyselina glukuronová je derivátem glukózy, u kterého je šestý uhlík oxidován na karboxylovou skupinu. Je jednou ze tří možných karboxylových kyselin odvozených z glukózy, se kterými občas bývá zaměňována. Kyselina glukuronová slouží ke konjugaci ...

                                               

Kyselina glycerová

Kyselina glycerová se dá připravit reakcí glycerolu s oxidačním činidlem za přítomnosti kyseliny sírové, přičemž se uvolní kyslík, který zoxiduje glycerol: 4 KMnO 4 + 6 H 2 SO 4 → 2 K 2 SO 4 + 4 MnSO 4 + 6 H 2 O + 5 O 2 CH 2 OH-CHOH-CH 2 OH+ 5 O ...

                                               

Kyselina iduronová

Kyselina iduronová je karboxylová kyselina odvozená od idózy oxidací alkoholové skupiny na šestém uhlíku na karboxyl. Její L -enantiomer je nerozšířenější uronovou kyselinou v glykózaminoglykanech dermatansulfátu a heparinu. Vyskytuje se rovněž v ...

                                               

Kyselina slizová

Kyselina slizová je derivátem galaktózy, u kterého jsou oba koncové uhlíkové atomy oxidovány na karboxylové skupiny. Vyrábí se oxidací galaktózy nebo galaktózu obsahujících sloučenin či derivátu galaktózy, jako jsou laktóza, galaktitol a 5-deoxyi ...

                                               

Uronové kyseliny

Uronové kyseliny jsou skupinou karboxylových kyselin. Obsahují jak karboxylovou, tak aldehydickou funkční skupinu. Vznikají oxidací hydroxylové skupiny terminálního uhlíku monosacharidu na karboxylovou skupinu. Jména uronových kyselin se odvozují ...

                                               

Kyselina vinná

Kyselina vinná, funkční vzorec HOOC–CH–CH–COOH, je bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě, kyselé chuti. Vyskytuje se ve třech optických izomerech: D -vinná kyselina levotočivá, odtud starší název kyselina levovovinná. L -vinná kysel ...

                                               

2-deoxy-D-glukóza

2-deoxy- D -glukóza je organická sloučenina odvozená od glukózy náhradou hydroxylové skupiny na druhém uhlíku vodíkovým atomem, tato záměna zpusobuje, že se zmíněná sloučenina neúčastní glykolýzy, z tohoto duvodu zpusobuje kompetitivní inhibici g ...

                                               

Deoxyribóza

Deoxyribóza je monosacharid. Je odvozena od ribózy nahrazením hydroxylové skupiny na druhém atomu uhlíku atomem vodíku. Podílí se na stavbě deoxyribonukleové kyseliny, která je nositelkou dědičnosti u většiny organismu na Zemi. Předpokládá se, že ...

                                               

Amygdalin

Amygdalin je přírodní kyanogenní glykosid vyskytující se např. v mandlích. Jeho jméno pochází z vědeckého rodového jména pro mandloň. Obsažen je i v dalších rostlinách jako slivoň americká, meruňka obecná, jabloň domácí, střemcha pozdní, bobkoviš ...

                                               

Barbaloin

Barbaloin, známý též pod názvem aloin, je antrachinonový glykosid, obsažený v latexu v listech některých druhu aloe, zejména aloe pravé a Aloe ferox. Po chemické stránce se jedná o C -glykosid hydroxyanthronu. Barbaloin má při vnitřním podání sil ...

                                               

Glukosinoláty

Glukosinoláty jsou sirné glykosidy, organické sloučeniny které jsou sekundárními produkty rostlin k jejich ochraně proti škudcum. Zpusobují štiplavé aroma některých rostlin, nejčastěji u čeledi brukvovitých, a ve větším množství mohou zpusobit za ...

                                               

Glykosidová vazba

Glykosidovou vazbou se označuje acetálová vazba sacharidu s hydroxylovou skupinou postranního řetězce aminokyselin nebo jiného sacharidu nebo ruzných derivátu lipidu, popř. jiných látek. V biochemii se také často používá termínu N-glykosidová vaz ...

                                               

Koniferin

Koniferin je přírodní glykosid, jednou jeho složkou je koniferylalkohol. Jedná se o bílou krystalickou látku, která se jako metabolit vyskytuje u jehličnanu. Zde má několik biologických funkcí, mj. je meziproduktem při lignifikaci buněčné stěny. ...

                                               

Kyselina chlorogenová

Kyselina chlorogenová je ester kyseliny kávové a -chinové, který slouží jako meziprodukt v biosyntéze ligninu. Název pochází z řeckého χλωρός světle zelená a -γένος přípona s významem "tvořící", což odkazuje na zelenou barvu, která vzniká při oxi ...

                                               

Saponiny

Saponiny jsou heteroglykosidické sloučeniny isoprenového puvodu, které se nacházejí převážně v rostlinách. Jde o sloučeniny, které mají mnoho biologických účinku. Saponiny se skládají z hydrofilní sacharidové složky a lipofilního aglykonu saponin ...

                                               

Syringin

Syringin je chemická látka obsažená ve vybraných druzích rostlin. Některé z těchto rostlin mohou být člověku i jedovaté. Syringin samotný však je pouze dráždivý. Dráždí pak především sliznice a kuži a muže vyvolat alergickou reakci. Dříve byl v l ...

                                               

Verbaskosid

Verbaskosid ethyl- O -α- L -ramnopyranosyl-β- D --glukopyranosid) je kafeoylfenylethanoidový glykosid, v jehož molekule fenylpropanoid kyselina kávová tvoří esterovou a fenylethanoid hydroxytyrosol etherovou vazbu s ramnózovou jednotkou v molekul ...

                                               

Monosacharidy

Monosacharidy jsou základní sacharidy, které již nelze dále dělit na jednodušší. Jsou základní stavební jednotkou všech složitějších sacharidu – oligosacharidu a polysacharidu. Monosacharidy jsou typicky krystalické látky dobře rozpustné ve vodě ...

                                               

Aldózy

Aldózy jsou monosacharidy se sumárním vzorcem C m H 2 m O m, obsahující v acyklické formě aldehydovou skupinu, resp. v cyklické formě hemiacetalovou skupinu. Po chemické stránce se tedy jedná o polyhydroxyaldehydy se strukturou HO-CH 2 –CH-OH n – ...

                                               

Pentóza

Pentóza je obecný název monosacharidu, jejichž základ sestává z pětičlenných heterocyklu s jedním heteroatomem kyslíku. Polotriviální název pentóza vznikl z řecké číslovky pět penta a z přípony charakteristické pro sacharidy -óza. Dělí se podle k ...

                                               

Oligosacharidy

Oligosacharidy jsou cukry složené z několika monosacharidových podjednotek. Mají podobné vlastnosti jako monosacharidy. Z oligosacharidu jsou významné především disacharidy. Jsou rozpustné ve vodě a mají většinou sladkou chuť.

                                               

Cyklodextrin

Cyklodextriny jsou cyklické oligosacharidy vzniklé spojením šesti až osmi glukózových zbytku do prstence. Poprvé byly izolovány již v 19. století jako produkty enzymatické degradace škrobu. Poté, co byla postulována cyklická struktura "celulosinu ...

                                               

Maltodextrin

Maltodextrin je oligosacharid, popř. polysacharid, známý jako výhodný zdroj energie pro sportovce a potravinářská přídatná látka. Vzniká spojením několika molekul glukózy – jednoduchého cukru sloužícího jako hlavní zdroj energie pro lidské tělo. ...

                                               

Oligosacharidy mateřského mléka

Oligosacharidy mateřského mléka představují po laktóze a tucích třetí největší pevnou složku mateřského mléka. Jedná se o bioaktivní složku s ochrannými účinky, která má významný vliv na rozvoj imunity dítěte. Oligosacharidy mateřského mléka vytv ...

                                               

Trisacharidy

Trisacharidy jsou tvořeny 3 cukernými jednotkami, které jsou navzájem pospojovány glykosidickou vazbou. Jsou většinou neredukující, redukční účinky jsou u nich přítomné jen někdy na některém z koncových monosacharidu, takže jsou velmi slabé.

                                               

Stachyóza

Stachyóza je tetrasacharid skládající se ze dvou α- D -galaktózových, jedné α- D -glukózové a jedné β- D -fruktózové jednotky spojených do GalGalGlcFru řetězce. Společně s jinými podobnými oligosacharidy, jako je například rafinóza, se vyskytuje ...

                                               

Hinokitiol

Hinokitiol je přírodní monoterpenoid, který se nachází ve stromech čeledi cypřišovitých. Jedná se o derivát tropolonu a o jeden z thujaplicinu. Hinokitiol je pro jeho široké spektrum protivirových, antimikrobiálních a protizánětlivých účinku širo ...

                                               

Kafr

Kafr je přírodní látka získávaná puvodně ze dřeva stromu kafrovníku. Je obsažen také v bornejském stromu Dryobalanops aromatica, v silici bazalky, rozmarýny lékařské, šalvěje lékařské, v mrkvi atd. V současnosti se vyrábí i synteticky. Z chemické ...

                                               

Karvakrol

Karvakrol je monoterpenový fenol s funkčním vzorcem C 6 H 3 C 3 H 7. Má charakteristickou štiplavě teplou vuni dobromysli a chuť "jako pizza".

                                               

Menthol

Menthol čili 2-isopropyl-5-methylcyklohexan-1-ol je bílá či pruhledná za pokojové teploty krystalická látka charakteristické vuně. Je součástí silice máty peprné a z chemického hlediska se řadí, podobně jako například kafr, pinen, citral, myrcen ...

                                               

Alfa-pinen

alfa-pinen je organická sloučenina ze třídy terpenu, jeden ze dvou optických izomeru pinenu. Patří mezi alkeny a obsahuje reaktivní čtyřčlenný kruh. Nachází se v olejích mnoha druhu jehličnatých stromu, zejména borovic. Je přítomen také v esenciá ...

                                               

Safranal

Safranal je aldehydová organická sloučenina puvodně izolovaná z koření šafránu, tedy rozemletých blizen šafránu setého. V tomto koření safranal zpusobuje jeho charakteristické aroma. Předpokládá se, že je produktem rozkladu karotenoidu zeaxantinu ...

                                               

Dolichol

Dolichol je označení pro jakoukoliv nenasycenou organickou sloučeninu, která se skládá z dlouhého řetězce isoprenových jednotek a je zakončena α-nasycenou isoprenoidní skupinou, jež obsahuje alkoholovou skupinu. Dolicholy jsou součástmi buněčných ...

                                               

Artemisinin

Artemisinin je přírodní extrakt z pelyňku druhu Artemisia annua. Chemicky patří mezi seskviterpenické laktony a používá se jako lék proti malárii. Antimalarický účinek artemisininu objevila čínská farmakoložka Tchu Jou-jou v 70. letech 20. stolet ...

                                               

Guajazulen

Guajazulen, také nazývaný azulon, systematickým názvem 1.4-dimethyl-7-isopropylazulen je alkylovaný polycyklický aromatický uhlovodík se sumárním vzorcem C 15 H 18. Tento bicyklický seskviterpen je složkou některých silic, hlavně guajakového a he ...

                                               

DNA polymeráza

DNA polymeráza je označení pro takový enzym účastnící se replikace DNA, který katalyzuje polymeraci řetězce DNA. V replikační vidlici vkládá deoxyribonukleotidy a prodlužuje tak řetězec.

                                               

DNA polymeráza I

DNA polymeráza I je označení pro jednu z DNA polymeráz u bakterií. Byla objevena Arthurem Kornbergem v roce 1956, tzn. stala se první známou DNA polymerázou. Zároveň je u bakterií nejhojněji se vyskytující DNA polymerázou, schopnou především repl ...

                                               

DNA polymeráza II

DNA polymeráza II je bakteriální DNA polymeráza, v pořadí druhá objevená. Specializuje se na opravu DNA, a to v případě, kdy se replikační vidlice dostane k DNA, jež jeví známky poškození.

                                               

DNA polymeráza α

DNA polymeráza α je významná eukaryotická DNA polymeráza – umožňuje především prvních pár okamžiku replikace DNA, později tuto roli přejímají další DNA polymerázy.

                                               

DNA polymeráza δ

DNA polymeráza δ je významná eukaryotická DNA polymeráza – účastní se replikace DNA a opravy DNA. Skládá se z jedné hlavní heterodimerní části, která je složena ze dvou podjednotek o celkové molekulové relativní hmotnosti 175 KDa, a několika voln ...

                                               

DNA polymeráza ε

DNA polymeráza ε je málo prozkoumaná, ale zřejmě velice významná eukaryotická DNA polymeráza. Hraje roli v replikaci, ale i v opravě DNA, crossing-overu a v kontrole buněčného cyklu. Je příbuzná DNA polymeráze δ, ale skládá se ze čtyř podjednotek.

                                               

Terminální deoxynukleotidyltransferáza

Terminální deoxynukleotidyltransferáza je neobvyklá DNA polymeráza, která katalyzuje přidávání nukleotidu na 3 konec DNA, přičemž k této činnosti nepotřebuje žádný templát. V reakci katalyzované Tdt dochází ke spotřebě dNTP.

                                               

Posttranskripční modifikace

Posttranskripční modifikace je sled několika biochemických procesu, které následují u eukaryot po transkripci DNA do RNA. V rámci těchto procesu je tzv. pre-RNA upravena a vzniká tzv. mature RNA. Známá je především úprava surové mRNA, která předc ...

                                               

5 čepička

5 čepička je struktura na 5 konci eukaryotických a virových mRNA, která chrání mRNA před rozkladem buněčnými enzymy a usnadňuje transport mRNA a spuštění translace na ribozomu.

                                               

Poly(A) konec

Poly konec ocásek) je sekvence asi 40–250 adeninových nukleotidu, které jsou pomocí poly polymerázy přidány na 3 konec RNA v procesu tzv. polyadenylace. Konkrétní místo vzniku poly konce se na surové RNA molekule muže měnit a je někdy předmětem t ...

                                               

Transkripční faktor

Transkripční faktor je termín užívaný pro jakýkoliv protein, který má schopnost spouštět či jinak regulovat transkripci DNA. Zahrnuje proto jak specializované proteiny spouštějící transkripci u konkrétních genu, tak i obecné faktory nutné pro spr ...

                                               

BCL11B

Gen BCL11B se u člověka nachází na 14. chromozomu, konkrétně v pozici 14p32.2. Analog genu BCL11B u myší se nazývá Bcl11b nebo také Rit1 a nachází se na myším chromozomu 12.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →