★ Free online encyclopedia. Did you know? page 154                                               

Erythropoetin

Erythropoetin je lidský hormon podporující tvorbu červených krvinek. Erythropoetin vzniká v ledvinách, běžně je produkován lidským tělem v přirozené míře, která zajišťuje tvorbu optimálního množství červených krvinek v kostní dřeni, ty pak slouží ...

                                               

Trombopoetin

Trombopoetin, zkráceně THPO, je glykoproteinový hormon tvořený především v játrech. Je hlavním stimulátorem tvorby krevních destiček. Vazbou na receptory progenitorových buněk v kostní dřeni směřuje jejich další diferenciaci do megakaryocytové řa ...

                                               

Angiotenzin

Angiotenzin je oligopeptid, který se účastní především kontroly krevního tlaku, ale nyní je známo, že angiotenzinu je mnoho typu a že mají široké spektrum funkcí. Uplatňují se například v procesu vzniku srdeční hypertrofie, aterosklerózy, trombóz ...

                                               

Angiotenzin II

Angiotenzin II je peptidický hormon, který vzniká z angiotenzinu I pusobením angiotenzin konvertujícího enzymu. Je součástí systému renin-angiotenzin-aldosteron, který řídí výšku krevního tlaku a bilanci vody a solí. Je to oktapeptid se sekvencí ...

                                               

Antidiuretický hormon

Antidiuretický hormon je peptidický hormon o délce 9 aminokyselin. Název "antidiuretický hormon" je odvozen ze skutečnosti, že pusobí proti diurézi, tedy tvorbě moči v ledvinách. Synonymum "vazopresin" odkazuje na mechanismus tohoto účinku – má s ...

                                               

Atriální natriuretický peptid

Atriální natriuretický peptid je peptidický hormon a jeden z natriuretických peptidu, tedy látek, které regulují vylučování sodíku močí. Váže se na NP receptory a v cílových buňkách dochází k signalizaci přes cyklický GMP.

                                               

Gastrin

Gastriny jsou skupina peptidických hormonu vznikajících v G-buňkách ve sliznici žaludku a dvanáctníku. Stimulují zejména tvorbu některých složek žaludečních šťáv. Gastriny jako skupina hormonu jsou poměrně evolučně prastaré a vyskytují se u větši ...

                                               

Ghrelin

Ghrelin je hormon zodpovědný za apetit. Odštěpuje se z proghrelinu. Skládá se z 28 aminokyselinových zbytku a vytváří jej především enteroendokrinní buňky žaludeční a střevní sliznice. Má také vliv na rust organismu, protože stimuluje pocit hladu ...

                                               

Hepcidin

Hepcidin je peptidový hormon syntetizovaný v játrech. Je hlavním regulátorem metabolismu železa v těle člověka a ostatních savcu. Byl objeven v roce 2000.

                                               

Inkretin

Inkretiny jsou hormony vylučované enterokrinními buňkami tenkého a tlustého střeva v reakci na příjem potravy. Jejich hlavní funkcí je stimululovat syntézu a sekreci inzulínu v pankreatických β-buňkách a podporovat životnost těchto buněk stimulac ...

                                               

Melanocyty stimulující hormon

Melanocyty stimulující hormony, společně známé jako MSH, melanotropiny nebo intermediny, jsou rodinou peptidických hormonu a neuropeptidu, do níž patří α-melanocyt stimulující hormon, β-melanocyt stimulující hormon a γ-melanocyt stimulující hormo ...

                                               

Natriuretický peptid

Natriuretický peptid je souhrnné označení pro rodinu prastarých peptidických hormonu, které regulují vylučování sodíku z těla a tím ovlivňují krevní tlak, rovnováhu v oběhovém systému, ale také třeba rust kostí. U savcu jsou tři známé natriuretic ...

                                               

Obestatin

Obestatin je hormon specializovaných epiteliálních buněk žaludku a tenkého střeva u některých savcu včetně lidí. Obestatin byl puvodně identifikován jako anorektický peptid, ale jeho účinek na příjem potravy zustává nejasný.

                                               

Osteokalcin

Osteokalcin je nekolagenní bílkovina, vyskytující se v kostech a zubovině. Je produkován kostními buňkami osteoblasty a podílí se na mineralizaci kosti, výstavbě kostí i zubu a jak se zjistilo v roce 2007, pusobí také jako hormon stimulující vyšš ...

                                               

Pankreatický polypeptid

Pankreatický polypeptid je polypeptidický hormon produkovaný PP buňkami Langerhansových ostruvku slinivky břišní. V PP buňkách tvoří granula o velikosti 180 nm, které se z PP buněk dostávají do těla pomocí exocytózy. Má parakrinní účinek, tj. pus ...

                                               

Parathormon

Parathormon je peptidický hormon vylučovaný v příštítných tělískách. Jeho hlavní funkcí je zvyšovat kalcémii, tedy hladinu vápníku v krvi. Tento vápník je vlivem PTH uvolňován z kostní tkáně, neboť dochází k aktivaci buněk odbourávajících kostní ...

                                               

Proopiomelanokortin

Proopiomelanokortin je prekurzorový polypeptid obsahující 241 aminokyselinových zbytku. POMC se syntetizuje v hypofýze z pre-proopiomelanokortinu, prekurzorového polypeptidu složeného z 285 aminokyselin, přičemž po translaci se odstraní sekvence ...

                                               

Rustový hormon

Rustový hormon nebo lidský rustový hormon nebo také somatotropin je peptidový hormon, který stimuluje rust, reprodukci buněk a regeneraci buněk u lidí a jiných zvířat. Je duležitý v lidském vývoji a jde o typ mitogenu, který je specifický pouze p ...

                                               

Somatomedin

Somatomedin je peptidový hormon, který je vylučován v játrech, svalech či tukové tkáni vlivem pusobení rustového hormonu. Rustový hormon v podstatě pusobí na organismus prostřednictvím somatomedinu. Sekvence aminokyselin těchto peptidu je podobná ...

                                               

Somatostatin

Somatostatin je hormon produkovaný D buňkami Langerhansových ostruvku slinivky břišní, buňkami hypotalamu a dalšími tkáněmi. Tento hormon tlumí uvolňování rustového hormonu - growth hormone, dále tlumí uvolňování hormonu štítné žlázy - thyroid st ...

                                               

6-Benzylaminopurin

6-Benzylaminopurin, benzyladenin, BAP nebo BA je syntetický cytokinin první generace, který vyvolává rustové a vývojové reakce rostlin, vytváří květy a stimuluje bohatost ovoce stimulací buněčného dělení. Jedná se o inhibitor respirační kinázy v ...

                                               

Brassinosteroidy

Brassinosteroidy jsou třída polyhydroxysteroidu, které byly zařazeny jako v pořadí již šestá skupina rostlinných hormonu. Byly objeveny roku 1970, když John W. Mitchell a jeho kolegové zjistili, že extrakt z pylu řepky má podpurný vliv na elongac ...

                                               

Cytokinin

Cytokininy jsou rostlinné hormony, které podporují dělení rostlinných buněk, a tím u rostlin hrají duležitou roli v mnoha vývojových procesech. Nezbytné jsou pro podporu aktivního rustu a diferenciaci rostlinných buněk. Účastní se klíčení semen, ...

                                               

Giberelin

Chemicky jsou podobné diterpenum, mají 19 nebo 20 uhlíku. Giberelin byl objeven v 20. letech 20. století v Japonsku v houbě Giberella fujikuroi, která zpusobuje chorobu bakanae. Reverzibilně ho lze inaktivovat konjugací s glukosou. Vzniká v mladý ...

                                               

Izoflavony

Izoflavony patří do skupiny fytoestrogenu bohatě se vyskytujících například v květech červeného jetele nebo v plodech sóji. Izoflavony jsou strukturálně podobné ženským pohlavním hormonum estrogenum. Proto se s výhodou používají k alternativní a ...

                                               

Kyselina abscisová

Kyselina abscisová, též v minulosti zvaná abscisin II nebo dormin, někdy označovaná zkratkou ABA je inhibiční fytohormon, zpomaluje rust rostlin, připravuje rostlinu na období vegetačního klidu. Strukturně patří mezi seskviterpeny. V čistém stavu ...

                                               

Kyselina jasmonová

Kyselina jasmonová je oxokyselina patřící mezi jasmonáty. Jedná se o přirozený rostlinný rustový regulátor, který je zařazovaný mezi rostlinné hormony. Ve zvýšené koncentraci se vyskytuje v rostlinách při biotickém či abiotickém stresu a významně ...

                                               

Polyaminy

Polyaminy jsou organické sloučeniny s více než dvěma aminovými skupinami. Mohou být přírodní i umělé. Alifatické polyaminy jsou bezbarvé, hygroskopické a rozpustné ve vodě. Aromatické polyaminy jsou při běžných teplotách krystalické pevné látky.

                                               

Dehydroepiandrosteron

Dehydroepiandrosteron je metabolit androgenního 17-ketosteroidu androsteronu produkovaný v nadledvinách. DHEA je nezbytný při transkripci DNA a ovlivňuje mitochondriální dýchání. Je statisticky prokázán vliv DHEA proti stárnutí, obezitě či rakovi ...

                                               

Glukokortikoidy

Glukokortikoidy jsou steroidní hormony tvořené kurou nadledvin, tvorbu řídí přední lalok hypofýzy. Hlavními představiteli jsou kortizol a kortikosteron.

                                               

Kalcitriol

Kalcitriol je steroidní hormon, který představuje vysoce aktivní formu vitamínu D. Vzniká z vitamínu D 3 nejprve 25-hydroxylací v játrech a následnou 1-hydroxylací v ledvinách. Druhý jmenovaný krok je stimulován parathormonem, duležitým regulátor ...

                                               

Kortikoidy

Kortikoidy jsou syntetické chemické látky, které mají stejnou strukturu jako hormony z kury nadledvin – kortikosteroidy. Jejich účinek je široký a hlavní využití v medicíně je tlumení imunitního systému na mnoha úrovních, a mohou tak tedy zabloko ...

                                               

Kortikosteroidy

Kortikosteroidy jsou steroidní hormony syntetizované z cholesterolu vznikající v buňkách kury nadledvin. Užívají se při léčbě ruzných poruch imunity, především pro své protizánětlivé účinky. Kortikosteroidy bývají někdy nepříliš správně nazývány ...

                                               

Mineralokortikoidy

Mineralokortikoidy jsou hormony, které ovlivňují metabolismus minerálu v těle. Řídí především udržování normální hladiny sodíku a draslíku v krevní plazmě a objemu extracelulární tekutiny. Jsou to steroidní hormony produkované v kuře nadledvin. V ...

                                               

Oxandrolon

Oxandrolon, je syntetický perorálně podávaný anabolický androgenní steroid, který byl poprvé dostupný jako lék na předpis ve Spojených státech amerických v roce 1964. Chemicky se jedná o 17α-metylovaný derivát dihydrotestosteronu, který má místo ...

                                               

Eikosanoid

Eikosanoid či ikosanoid je oxygenovaný produkt metabolismu dvacetiuhlíkatých mastných kyselin, zejména kyseliny arachidonové. Eikosanoidy vznikají především účinkem enzymu cyklooxygenázy, cytochromu P450, lipogenázy či neenzymaticky v jiných meta ...

                                               

Fosfolipid

Jsou složeny z alkoholu obsahujících dusík, jako je například ethanolamin, nebo ze směsí organických kyselin, jako je cholin. Fosfolipidy obsahující jako základ glycerol se označují jako glycerolfosfolipidy, patří mezi nejvýznamnější složky buněč ...

                                               

Lecitin

Lecitin, jehož název vznikl ze starořeckého λέκιϑος, což znamená žloutek, je klasický název pro fosfatidylcholin a společný výraz pro všechny lipidy, přesněji fosfolipidy, které jsou složené z mastné kyseliny, glycerolu, kyseliny fosforečné a cho ...

                                               

Apolipoprotein

Apolipoprotein či apoprotein je z definice bílkovinnou složkou lipoproteinu. V lipoproteinech se vyskytují v ruzném množství, od méně než 1 % u chylomikronových částic po více než 70 % u HDL lipoproteinu. Apolipoproteiny v krvi se označují písmen ...

                                               

Hedgehog (genetika)

Hedgehog je genová rodina zahrnující u obratlovcu tři geny, Desert hedgehog, Indian hedgehog a Sonic hedgehog. Geny této rodiny však mají i bezobratlí a nejčastěji se studují na octomilkách. Jejich produkty, signální proteiny, se účastní stejnojm ...

                                               

2-ethylhexan-1-ol

2-Ethylhexan-1-ol je mastná kapalina, derivát uhlovodíku, která se vyrábí ve velkém měřítku. Je prakticky nerozpustná ve vodě, avšak dobře rozpustná ve většině organických rozpouštědel.

                                               

Heptan-1-ol

Heptan-1-ol ylalkohol), funkční vzorec C 7 H 15 OH, je izomer alkoholu heptanolu, ve kterém je hydroxylová skupina připojena na koncový atom uhlíku. Jeho oxidací vzniká kyselina enanthová, a proto patří mezi mastné alkoholy a je označován mimo ji ...

                                               

Oktan-1-ol

Oktan-1-ol, také nazývaný kaprylalkohol, jelikož jeho oxidací vzniká kyselina kaprylová, je organická sloučenina s pronikavým zápachem obtížně mísitelná s vodou, patří mezi mastné alkoholy. Je jedním z izomeru oktanolu.

                                               

Margarín

Margarín patří mezi roztíratelné tuky. Jak vyplývá z definice, jedná se o výrobek na bázi tuhé, tvárné emulze, převážně typu voda v oleji. Dnes se vyrábí jen z rostlinných tuku, dříve se k výrobě používaly i tuky živočišné. Margarín muže obsahova ...

                                               

Cyklický peptid

Cyklické peptidy jsou polypeptidy, které mají v molekule uzavřený řetězec vazeb. Ten muže vzniknout spojením aminového a karboxylového konce, mezi aminokoncem a postranním řetězcem, mezi karboxylovým koncem a postranním řetězcem nebo dvou postran ...

                                               

Kolistin

Kolistin, též nazývaný polymyxin E, je polymyxinové antibiotikum produkované některými kmeny bakterie Bacillus polymyxa var. colistinus. Je směsí cyklických polypeptidu kolistinu A B. Kolistin je účinný proti většině gramnegativních bacilu a použ ...

                                               

Vankomycin

Vankomycin je glykopeptidové antibiotikum používané při profylaxi a léčbě infekcí zpusobovaných grampozitivními bakteriemi. Je tradičně vyhrazen jako lék "poslední instance", používá se jen v případech, kdy léčba jinými antibiotiky selhala, nárus ...

                                               

Nisin

Nisin je polypeptid, který se skládá z 34 aminokyselin. Tato látka je produkována některými bakteriemi mléčného kvašení a pusobí antibakteriálně na jiné bakterie. Díky těmto vlastnostem se řadí mezi takzvané bakteriociny. Nisin je syntetizován ri ...

                                               

Epigallokatechin-3-gallát

Epigallokatechin-3-gallát je látka, která se vyskytuje v listech zeleného čaje, polyfenol patřící do skupiny katechinu. Chemicky jde o ester epigallokatechinu a gallové kyseliny.

                                               

Třísloviny

Třísloviny jsou sekundární metabolity rostlin patřící do skupiny polyfenolických látek, jejich molekulární hmotnost je v rozmezí 500-3000 g / mol. I přes svoji velkou molekulární hmotnost jsou rozpustné ve vodě. Fenolové skupiny tříslovin tvoří s ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →