★ Free online encyclopedia. Did you know? page 112                                               

ZX Interface 1

ZX Interface I je interface k počítači Sinclair ZX Spectrum. Obsahuje sériový port, síť ZX Net a port pro připojení mechanik ZX Microdrive. Mechanik ZX Microdrive je možné připojit až osm, k vlastnímu ZX Interface I se připojuje pouze první mecha ...

                                               

ZX Interface 2

ZX Interface II je interface k počítači Sinclair ZX Spectrum. Obsahuje dva porty pro joystick a konektor pro připojení paměťového modulu. Joysticky připojené pomocí ZX Interface II jsou označovány jako Sinclair joystick left a Sinclair joystick r ...

                                               

ZX Printer

ZX Printer je jednojehličková tiskárna pro počítače ZX81 a Sinclair ZX Spectrum. Jedná se o jednojehličkovou tiskárnu, která tiskne na pohliníkovaný papír. Tisková jehlička je vlastně tvořena dvěma elektrodami, které v místě tisku zpusobí odpařen ...

                                               

ZX Spectrum Next

ZX Spectrum Next je klon počítače Sinclair ZX Spectrum implementovaný ve FPGA. Hardware počítače je založený na návrhu Victora Trucca a celý počítač je dostupný jako open source. Autorem designu počítače je Rick Dickinson, puvodní designér ZX Spe ...

                                               

ZX Spectrum SE

ZX Spectrum SE, v pruběhu vývoje označovaný jako Chloe, je návrh počítače kompatibilního s počítačem Sinclair ZX Spectrum. Autory návrhu počítače jsou Andrew Owen a Jarek Adamski. Technicky se jedná o modifikovaný počítač Timex Computer 2048. Jed ...

                                               

ZX80

ZX80 je první počítač společnosti Sinclair Research Ltd. založené Clivem Sinclairem. S cenou 99.95 liber to byl první počítač, který se prodával za cenu menší než 100 liber. Jako stavebnice se prodával dokonce za 79 liber. Předchudcem počítače je ...

                                               

ZXVGS

ZXVGS je operační systém pro počítače Sinclair ZX Spectrum a kompatibilní. Autorem operačního systému je Jarek Adamski. Nejedná se pouze o programové vybavení, ZXVGS přidává počítači svoji vlastní paměť, takže celá paměť ZX Spectra je plně k disp ...

                                               

Klony počítaču ZX80 a ZX81

Puvodní prototyp počítače ZX97 Wilfa Rigtera se skládá ze tří desek plošného spoje, proto vznikla varianta ZX97 Lite. Počítač umožňuje nastavit barvu okraje obrazu a pozadí textu. Proti počítači ZX81 má ZX97 Lite navíc několik klíčových slov jazy ...

                                               

Port 254

Port 254, při použití šestnáctkové soustavy port FE, je port procesoru Z80 používaný v počítačích Sinclair ZX80, Sinclair ZX81 a Sinclair ZX Spectrum a kompatibilních počítačích. Je použit pro čtení stavu klávesnice, přístup k magnetofonu, a u ZX ...

                                               

Port 255

Port 255, při použití šestnáctkové soustavy port FF, je port procesoru Z80 používaný v počítačích Sinclair ZX80 a Sinclair ZX81. U těchto počítaču je použit pro ukončení vertikálního pohybu paprsku. Oficiálně není port 255 využíván u počítaču Sin ...

                                               

Timex Sinclair 2040

Timex Sinclair 2040 je termotiskárna pro počítače Timex Sinclair, ZX81 a Sinclair ZX Spectrum. Jedná se o jednojehličkovou tiskárnu, která tiskne na termopapír. Tiskárna je kompatibilní s tiskárnou ZX Printer. K tisku na tiskárně lze použít příka ...

                                               

VisiCalc

VisiCalc byl první tabulkový procesor. Byla to skutečně převratná aplikace, která změnila mikropočítač z koníčka pro počítačové nadšence v nástroj obchodu. Byl navržen Danem Bricklinem, vyvinut Bobem Frankstonem a distribuován společností Persona ...

                                               

Aerco FD-68

Aerco FD-68 je řadič disketových jednotek pro počítače Timex Sinclair 2068 vyvinutý společností Aerco. K řadiči je možné připojit až čtyři disketové jednotky 5.25" nebo 3.5". Protože řadič ke svojí činnosti využívá RAM rezidentní kód počítaču TS2 ...

                                               

Larken Disk System

Larken Disk System je řadič disketových jednotek pro počítače Timex Sinclair 2068 vyvinutý společností Larken Automation. K řadiči je možné připojit až čtyři disketové mechaniky a 256KiB ramdisk. Na disketách pro Larken Disk System byl publikován ...

                                               

Timex Computer 2010

Timex Computer 2010 je digitální kazetový magnetofon pro počítače Sinclair ZX Spectrum a Timex Computer 2048 vyráběný portugalskou pobočkou společnosti Timex Sinclair. Nejedná se o evropský ekvivalent kazetového magnetofonu Timex Sinclair 2020 vy ...

                                               

Timex FDD

Timex FDD je disketový systém pro počítače Timex Sinclair a Sinclair ZX Spectrum vyráběný portugalskou pobočkou společnosti Timex Sinclair. Disketový systém se skládá ze tří jednotek: jednotka řadiče, jednotka s disketovou mechanikou a napájecí z ...

                                               

Timex FDD3000

Timex FDD3000 je disketový systém pro počítače Timex Sinclair a Sinclair ZX Spectrum vyráběný portugalskou pobočkou společnosti Timex Sinclair. Na rozdíl od svého předchudce Timex FDD je celý disketový systém integrován do jedné jednotky, která o ...

                                               

Timex Interface RS-232

Timex Interface RS-232 je sériový interface pro počítače Timex Computer 2048 a Timex Computer 2068. Interface byl vyráběn Portugalskou pobočkou společnosti Timex Sinclair. Jedná se o interface poskytující sériový port RS-232. Sériový přenos má ná ...

                                               

Timex Joystick-Sound Unit

Timex Joystick-Sound Unit je zařízení kombinující zesilovač a interface pro připojení joysticku pro počítače Timex Computer 2068 a počítače Sinclair ZX Spectrum a kompatibilní. Obsahuje dva porty pro joysticky typu Kempston. Zvukový signál je do ...

                                               

Timex Sinclair 2020

Timex Sinclair 2020 je kazetový magnetofon vyráběný společností Timex Sinclair. Přestože k počítačum Sinclair ZX Spectrum a Timex Sinclair je možné připojit jakýkoliv magnetofon, společnost Timex Sinclair se rozhodla vyrábět magnetofon v designu ...

                                               

Westridge 2050

Timex Sinclair 2050 je modem k počítačum Timex Sinclair 1000 / 1500 a Timex Sinclair 2068. Nicméně dříve než došlo k jeho výrobě, společnost Timex Sinclair se stáhla z počítačového trhu, takže modem byl nakonec vyráběn společností Westridge Commu ...

                                               

Timex Sinclair 2060

Timex Sinclair 2060 je plánovaná, ale sériově nikdy nevyráběná rozšiřující sběrnicová jednotka k počítači Timex Sinclair 2068. Pomocí rozšiřující sběrnicové jednotky mělo být možné rozšířit paměť počítače až na 16 MiB, měla obsahovat sériový port ...

                                               

Timex Sinclair 2090

Timex Sinclair 2090 je joystick pro počítače Timex Sinclair 2068 a Timex Computer 2068. Joystick je navržený pro držení v jedné ruce, je vybaven ovládací pákou a tlačítkem. Joystick je kompatibilní s joysticky Atari, ale není kompatibilní s joyst ...

                                               

Mikrokontrolér PIC

Mikrokontroléry PIC jsou programovatelné polovodičové součástky - jednočipové mikropočítače vyráběné firmou Microchip Technology sídlící v USA. Jsou založeny na harvardské architektuře, tj. paměti pro data a pro program jsou navzájem oddělené. Pr ...

                                               

Architektura PDP-11

Architektura PDP-11 je instrukční sada vyvinutá firmou Digital Equipment Corporation. Je implementována centrálními procesorovými jednotkami a mikroprocesory používanými v minipočítačích PDP-11. Architektura byla široce používána v 70. letech 20. ...

                                               

.NET Reflector

.NET Reflector je prohlížeč tříd, dekompilátor a statický analyzátor pro software vytvořený pomocí.NET Framework, puvodně napsán Lutzem Roederem. MSDN Magazín jej zařadil na seznamu top deseti pomucek pro vývojáře, které tito musejí mít, a Scott ...

                                               

Common Language Infrastructure

Pojem Common Language Infrastructure je otevřená specifikace vyvinutá nejen firmou Microsoft. Popisuje vlastnosti proveditelného kódu a prostředí pro jeho běh, které tvoří jádro Microsoft.NET Framework. Specifikace definuje prostředí, které umožň ...

                                               

Microsoft.NET Micro Framework

.NET Micro Framework je open source.NET platforma určená pro zařízení s omezenými systémovými prostředky. Minimálními požadavky jsou alespoň 256 KiB flash paměti a 64 KiB RAM. Obsahuje zmenšenou verzi.NET runtime a podporuje vývoj v C#, Visual Ba ...

                                               

Windows Communication Foundation

Windows Communication Foundation je sada knihoven, API a běhové prostředí, dohromady tvořící framework v rámci frameworku.NET, zajišťující komunikaci mezi aplikacemi a umožňující vytvářet servisně orientované aplikace.

                                               

Windows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation je v informatice knihovna tříd pro tvorbu grafického rozhraní, která je součástí.NET frameworku od verze 3.0 firmy Microsoft. WPF je součástí Windows Vista, Windows 7 a Windows Server 2008 a je možné ji doinstalova ...

                                               

Android Cupcake

Android Cupcake je třetí verze systému Android vyvinutého společností Google, hlavní verze platformy, kterou lze nasadit do Mobilních telefonu se systémem Android počínaje dubnem 2009, která již není podporována. Vydání obsahovalo nové funkce pro ...

                                               

Dynamic loading

Dynamic loading je v informatice označení pro mechanismus, který načte knihovnu do paměťového prostoru za běhu procesu. Běžící proces tak získá možnost volat procedury a funkce, které se nacházejí v načtené knihovně. Knihovnu lze později z paměti ...

                                               

Kernel space

kernel space je v informatice označení pro část operační paměti. Ve všech současných počínaje počítači s 32bitovými procesory 386, je k dispozici tzv. chráněný režim. Je nezbytný pro běh všech současných operačních systému, jako jsou Windows, mac ...

                                               

Live CD

Live CD je operační systém uložený na bootovatelném CD, jenž z něj muže být spuštěn bez nutnosti jeho instalace do pevné paměti, jakou je např. pevný disk. Systém se znovu vrátí ke svému puvodnímu OS, když je Live CD vyjmuto z mechaniky a počítač ...

                                               

Nečinný (procesor)

Nečinný je v informatice označení pro stav procesoru, který není využíván žádným počítačovým programem. Každý program nebo proces, který je vykonáván počítačem, spotřebovává čas procesoru. Pokud je všechna potřebná činnost procesorem vykonána, je ...

                                               

Operační systém reálného času

Operační systém reálného času je v informatice typ operačního systému, který poskytuje možnost reagovat na události v okolí počítače pruběžně. RTOS poskytuje uživateli záruky, že je určitou činnost v určitém časovém úseku možné dokončit. RTOS je ...

                                               

Plánování procesu

Plánování procesu je v informatice úkol jádra operačního systému, ve kterém je spuštěno více procesu najednou. Týká se tedy víceúlohových systému podporujících multitasking, které využívají pseudoparalelismus. Plánování procesu řeší výběr, kterém ...

                                               

Reboot

V informatice je reboot proces, během kterého se běžící systém restartuje, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Reboot muže být buď studený, kdy je systém fyzicky vypnut a znovu zapnut, což vyvolá proces bootování anebo teplý, kde se systém restartuje b ...

                                               

Sdílení času

Sdílení času je zpusob používaní střediskových počítaču v 50. až 70. letech 20. století, kdy na jednom počítači mohlo pracovat několik uživatelu současně interaktivním nebo téměř interaktivním zpusobem.

                                               

Spooling

Spooling je v informatice technika sdílení vstupně-výstupních zařízení v multitaskingovém operačním systému. V daném okamžiku muže vstupně-výstupní zařízení provádět jen jednu úlohu, a proto jsou při současném přístupu více aplikací k zařízení je ...

                                               

Správce počítače

Správce počítače je v informatice název pro systémového administrátora, tj. systémového uživatelského účtu, který má operačním systému nejvyšší oprávnění, které je prakticky absolutní. Jednoduchý princip absolutních oprávnění je základem mnoha op ...

                                               

Systémové volání

Systémové volání je v informatice mechanismus používaný aplikacemi k volání funkcí operačního systému, který se používá u jader systému monolitického typu. Najdeme je u všech unixových systému. Systémy Microsoft Windows mají hybridní jádro a použ ...

                                               

User space

Běžně jsou adresy v uživatelském prostoru přidělovány na úrovni procesu a všechna vlákna jednoho procesu spolu tyto adresy sdílí, tudíž při vícevláknovém programování je potřeba předcházet konfliktum mezi vlákny. V uživatelském prostoru se obvykl ...

                                               

Víceuživatelský operační systém

Víceuživatelský systém je takový operační systém, který má schopnost připravit pracovní prostředí pro více uživatelu, ale zároveň tyto uživatele dokáže udržet v bezpečí před vlivy ostatních uživatelu, tzn. že je dokáže vzájemně oddělit a kontrolovat.

                                               

Virtuální souborový systém

Virtuální souborový systém je v informatice abstraktní vrstva nad více konkrétními souborovými systémy. Účelem VFS je poskytnout aplikacím jednotný zpusob přístupu k ruzným typum konkrétních souborových systému. VFS lze použít například k transpa ...

                                               

XNU

XNU je jádro operačního systému a název XNU je rekurzivní zkratka pro X is N ot U NIX. Je vyvíjeno firmou Apple a použito jako součást operačních systému Darwin, Apple OS X a iOS. XNU je hybridní jádro unixového typu postavené okolo mikrojádra Ma ...

                                               

Agilní metodiky

Agilní metodiky jsou skupiny metod puvodně určených pro vyvíjení softwaru založené na iterativním a inkrementálním vývoji. Umožňují rychlý vývoj softwaru a zároveň dokáží reagovat na změnu požadavku v pruběhu vývojového cyklu. Podle těchto metodi ...

                                               

Adaptivní vývoj softwaru

Adaptivní vývoj softwaru je proces vývoje softwaru, který vyrostl z práce Jima Highsmithe a Sama Bayera a je založen na osvědčených postupech a vývojových životních cyklech Rapid Application Development. ASD je přechod k adaptivním praktikám a po ...

                                               

DevOps

DevOps je složenina anglických výrazu Development a Operations. Je to přístup k vývoji software, který zdurazňuje komunikaci, spolupráci a integraci mezi vývojářem a odborníky na informační technologie z provozu. DevOps je reakcí na vzájemnou záv ...

                                               

Disciplined Agile Delivery

Disciplined Agile Delivery, doslovně ukázněná agilní dodávka, umožňuje zjednodušit procesní rozhodování při vývoji a správě software a dodávat řešení postupným a přírustkovým zpusobem. DAD staví na mnoha postupech agilního softwarového vývoje, ja ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →