★ Free online encyclopedia. Did you know? page 100                                               

HMS Shannon (1875)

HMS Shannon byl první pancéřový křižník britského královského námořnictva. Postaven byl pro službu na vzdálených zámořských stanicích námořnictva, nebyl však příliš konstrukčně zdařilý. Ve službě byl v letech 1877–1893, ale roku 1883 byl převeden ...

                                               

Třída Topaze

Třída Topaze byla třída chráněných křižníku třetí třídy britského královského námořnictva. Celkem byly postaveny čtyři jednotky této třídy. Ve službě byly v letech 1904–1921. Účastnily se první světové války. Byly to poslední a zároveň největší p ...

                                               

Třída Algerine

Třída Algerine byla lodní třída britských minolovek z období druhé světové války. Celkem bylo postaveno 110 jednotek této třídy. Za druhé světové války jich 98 provozovalo britské námořnictvo a 12 kanadské námořnictvo. Šest plavidel bylo za války ...

                                               

Třída Bangor

Třída Bangor byla lodní třída britských pobřežních minolovek z období druhé světové války. Celkem bylo rozestavěno 59 jednotek této třídy. Za druhé světové války jich za 55 získalo britské královské námořnictvo a královská námořnictva Indie a Kan ...

                                               

Třída Halcyon

Třída Halcyon byla lodní třída britských minolovek z období druhé světové války. Celkem bylo postaveno 21 jednotek této třídy. Za druhé světové války jich bylo devět zničeno a jedna neopravitelně poškozena.

                                               

Třída Ham

Třída Ham byla třída pobřežních minolovek Britského královského námořnictva, stavěných pro likvidaci min v řekách a v přístavech. Postaveno jich bylo celkem 93 kusu. Během služby se ukázalo, že jsou příliš malé pro nesení moderního minolovného vy ...

                                               

Třída Hunt (1978)

Třída Hunt je třída minolovek Britského královského námořnictva. Jsou určeny k vyhledávání a ničení min. Jsou to největší válečné lodě, jejichž trup je vyroben ze sklolaminátu. Britové jich do služby zařadily celkem 13 jednotek. Vždy dvě vyřazené ...

                                               

Třída Ley

Třída Ley byla třída pobřežních minolovek Britského královského námořnictva. Celkem bylo dokončeno 10 jednotek této třídy. Během služby některé upraveny pro vyhledávání min. Dosloužily jako cvičné lodě.

                                               

Třída River (1984)

Třída River byly minolovky postavené za studené války pro britského královské námořnictvo. Minolovky sloužily pro hromadné odminování ve velkých hloubkách. Tím měl být řešen problém sovětských min pokládaných ve velkých hloubkách u pobřeží Skotsk ...

                                               

Třída Sandown

Třída Sandown je třída minolovek Britského královského námořnictva. Jsou určeny k vyhledávání a ničení min. Britové jich do služby zařadily 12 jednotek a další tři byly postaveny na objednávku Saúdské Arábie. Tří vyřazené britské minolovky pozděj ...

                                               

Třída Ton

Třída Ton byla třída pobřežních minolovek Britského královského námořnictva, stavěných především pro likvidaci magnetických min v mělkých vodách poblíž přístavu. Postaveno jich bylo celkem 118 kusu, přičemž 35 jich Velká Británie později předala ...

                                               

HMS Wilton (M1116)

HMS Wilton byla minolovka britského královského námořnictva. Ve službě byla v letech 1973–1994. Jako první minolovka na světě byla postavena ze sklolaminátu. Roku 1991 byla převedena do Darmouthu jako cvičná loď. Roku 1994 byla vyřazena a prodána.

                                               

HMS Abdiel (N21)

HMS Abdiel byla minonoska britského královského námořnictva z éry studené války. Jedná se o jedinou minonosku britského námořnictva postavenou od konce druhé světové války. Provozována byla v letech 1967–1988. Po vyřazení byla sešrotována.

                                               

Třída Abdiel

Třída Abdiel byla třída rychlých minonosek britského královského námořnictva. Jednalo se o velmi úspěšnou konstrukci. Celkem bylo postaveno šest jednotek této třídy. Tři byly potopeny za druhé světové války.

                                               

Třída Abercrombie

Třída Abercrombie byla třída monitoru britského královského námořnictva z období první světové války. Postaveny byly čtyři jednotky této třídy. Ve službě byly v letech 1915–1936. Jeden byl ve válce potopen a ostatní byly vyřazeny.

                                               

Třída Erebus

Třída Erebus byla třída monitoru britského královského námořnictva z období první světové války. Byly to největší postavené britské monitory. Postaveny byly dvě jednotky této třídy. Ve službě byly v letech 1916–1946. Byly nasazeny za první a druh ...

                                               

Třída Humber

Třída Humber byla třída monitoru britského královského námořnictva z období první světové války. Celkem byly postaveny tři jednotky této třídy. Ve službě byly v letech 1914–1919. Puvodně byly postaveny pro brazilské námořnictvo, to je ale nepřevz ...

                                               

Třída Lord Clive

Třída Lord Clive byla třída monitoru britského královského námořnictva z období první světové války. Postaveno bylo osm jednotek této třídy. Ve službě byly v letech 1915–1927. Všechny byly vyřazeny.

                                               

Třída M15

Třída M15 byla třída monitoru britského královského námořnictva z období první světové války. Jejich hlavním úkolem bylo ostřelování pobřežních cílu. Celkem bylo postaveno 14 jednotek této třídy. Ve službě byly v letech 1915–1937. Tři byly potope ...

                                               

Třída M29

Třída M29 byla třída monitoru britského královského námořnictva z období první světové války. Jednalo se o upravenou verzi předcházející třídy M15. Jejich hlavním úkolem bylo ostřelování pobřežních cílu. Postaveno bylo pět jednotek této třídy. Ve ...

                                               

Třída Marshal Ney

Třída Marshal Ney byla třída monitoru britského královského námořnictva z období první světové války. Postaveny byly dvě jednotky této třídy. Obě válku přečkaly, později byly přeřazeny k pomocným úkolum. Sešrotovány byly v letech 1957 a 1947.

                                               

Třída Roberts

Třída Roberts byla třída monitoru britského královského námořnictva z období druhé světové války. Celkem byly postaveny dvě jednotky této třídy. Ve službě byly v letech 1941–1955. Byly to poslední postavené britské monitory.

                                               

HMS Agamemnon (1852)

HMS Agamemnon byla britská válečná loď. Jednalo se o plachetní dvojpalubník vybavený pomocným parním strojem a šroubem. Agamemnon byl první lodí britského královského námořnictva, která byla od počátku stavěna s pomocným parním strojem.

                                               

HMS Charles (1632)

HMS Charles byla 44dělová řadová loď druhé třídy anglického Královského námořnictva. Byla postavena Petrem Pettem I. v loděnici ve Woolwichi a spuštěna na vodu v roce 1632. Vyřazena ze stavu Královského námořnictva a následně rozebrána byla roku ...

                                               

HMS Prince Royal

Prince Royal byla prestižní loď anglického královského válečného námořnictva. Některými námořními historiky je pokládána za první trojpalubník, ačkoli její horní dělová paluba nebyla puvodně kontinuální, ale stupňovitá a ve střední části nebyla i ...

                                               

HMS Sovereign of the Seas

Sovereign of the Seas byla válečná loď anglického královského námořnictva. Jednalo se o první trojpalubník na světě. V době svého zařazení do služby se stala nejsilnější lodí anglického loďstva.

                                               

Třída 24

Třída 24 byla lodní třída britských šalup z období první světové války. Celkem bylo postaveno 22 jednotek této třídy. Stavba dvou dalších byla zrušena. Za první světové války nebyla žádná ztracena. Mezi válkamibyla většina vyřazena, ale dvě byly ...

                                               

Třída Banff

Třída Banff byla lodní třída britských protiponorkových šalup z období druhé světové války. Puvodně se jednalo o kutry americké pobřežní stráže třídy Lake, specializované na službu v severním Atlantiku, které byly po vypuknutí války zapujčeny Vel ...

                                               

Třída Bittern

Třída Bittern byla lodní třída britských protiletadlových šalup z období druhé světové války. Celkem byly postaveny tři jednotky této třídy. Za druhé světové války byla jedna potopena. Zbylé byly později vyřazeny.

                                               

Třída Black Swan

Třída Black Swan byla lodní třída britských šalup z období druhé světové války. Celkem bylo ve dvou skupinách postaveno 39 jednotek této třídy. Stavba dalších pěti byla zrušena. Za druhé světové války je provozovala královská námořnictva Velké Br ...

                                               

Třída Bridgewater

Třída Bridgewater byla lodní třída britských šalup z období druhé světové války. Byly to první britské eskortní lodě postavené od konce první světové války. Celkem byly postaveny dvě jednotky této třídy. Za války nebyla žádná ztracena.

                                               

Třída Egret

Třída Egret byla lodní třída britských šalup z období druhé světové války. Celkem byly postaveny tři jednotky této třídy. Za druhé světové války byly dvě potopeny. Třetí byla po válce vyřazena.

                                               

Třída Hastings

Třída Hastings byla třída britských šalup z období druhé světové války. Celkem bylo postaveno pět jednotek této třídy. Za druhé světové války je provozovala královská námořnictva Velké Británie a Indie. Jedna byla ve válce potopena. Po válce indi ...

                                               

Třída Kingfisher

Třída Kingfisher byla lodní třída britských protiponorkových šalup z období druhé světové války. Celkem bylo postaveno devět jednotek této třídy. Dělí se do podtříd Kingfisher a Shearwater. Za druhé světové války byly dvě potopeny.

                                               

Třída Shoreham

Třída Shoreham byla lodní třída britských šalup z období druhé světové války. Celkem bylo postaveno osm jednotek této třídy. Za druhé světové války byla jedna potopena.

                                               

HMS Ambuscade (D38)

HMS Ambuscade byl britský torpédoborec sloužící v období druhé světové války. Byl postaven v druhé polovině 20. let a společně s torpédoborcem HMS Amazon sloužil jako prototyp pro novou generaci britských meziválečných torpédoborcu, využívajících ...

                                               

HMS Arno (1915)

HMS Arno byl torpédoborec britského královského námořnictva z období první světové války. Puvodně byl v Itálii stavěn pro portugalské námořnictvo, ale před dokončením byl prodán Velké Británii. Ve službě byl v letech 1915–1918. Za první světové v ...

                                               

HMS Swift (1907)

HMS Swift byla vudčí loď torpédoborcu britského královského námořnictva z období první světové války. Ve službě byl v letech 1910–1921. Nasazen byl za první světové války.

                                               

Třída Acasta

Třída Acasta byla třída torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Celkem bylo v pěti skupinách postaveno 20 torpédoborcu této třídy. Britské námořnictvo je provozovalo v letech 1912–1923. Nasazeny byly ve světové válce. Ve službě jich ...

                                               

Třída Acorn

Třída Acorn byla třída torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Pro britské námořnictvo bylo postaveno 20 torpédoborcu této třídy. Ve službě byly v letech 1910–1921. Nasazeny byly ve světové válce. Ve službě byly tři potopeny. Dva to ...

                                               

Třída Acheron (1911)

Třída Acheron byla třída torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Pro britské námořnictvo bylo v pěti skupinách postaveno 23 torpédoborcu, přičemž dalších šest třídy Parramatta bylo postaveno pro australské královské námořnictvo. Ve ...

                                               

HMS Amazon (D39)

HMS Amazon byl britský torpédoborec sloužící v období druhé světové války. Byl postaven v druhé polovině 20. let a společně s torpédoborcem HMS Ambuscade sloužil jako prototyp pro novou generaci britských meziválečných torpédoborcu, využívajících ...

                                               

Třída Beagle (1909)

Třída Beagle byla třída torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Celkem bylo postaveno 16 torpédoborcu této třídy. Ve službě byly v letech 1910–1921. Byly nasazeny ve světové válce. Ve službě byly tři ztraceny.

                                               

Třída Tribal (1905)

Třída Tribal byla třída torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Celkem bylo postaveno 12 torpédoborcu této třídy. Ve službě byly v letech 1908–1920. Byly nasazeny ve světové válce. Ve službě byly čtyři ztraceny, přičemž spojením zád ...

                                               

Třída Cricket

Třída Cricket byla třída pobřežních torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Před zařazením do služby byla plavidla reklasifikována na torpédové čluny 1. třídy. Celkem bylo postaveno 36 torpédoborcu této třídy. Ve službě byly v letec ...

                                               

Třída Faulknor

Třída Faulknor byla třída vudčích lodí torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Objednány byly pro chilské námořnictvo jako třetí až šestá jednotka torpédoborcu třídy Almirante Lynch, ale po vypuknutí světové války je jako třídu Faul ...

                                               

Třída Laforey (1913)

Třída Laforey byla třída torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Celkem bylo ve čtyřech skupinách postaveno 22 torpédoborcu této třídy. Ve službě byly v letech 1913–1923. Byly nasazeny ve světové válce, ve které byly dva potopeny a ...

                                               

Třída M (1914)

Třída M byla třída torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Ta se dělí do dvou hlavních podtříd, v rámci kterých existovala ještě řada podvariant. Celkem bylo postaveno 102 torpédoborcu řazených do této třídy. Ve službě byly v letech ...

                                               

Třída Marksman

Třída Marksman byla třída vudčích lodí torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Celkem jich bylo postaveno sedm kusu. Ve službě byly v letech 1915–1936. Nasazeny byly za světové války. V boji nebyl žádný ztracen.

                                               

Třída Medea

Třída Medea byla třída torpédoborcu Royal Navy z období první světové války. Objednány byly pro řecké námořnictvo, ale po vypuknutí světové války je převzalo námořnictvo britské. Celkem byly postaveny čtyři jendotky. Ve službě byly v letech 1915– ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →